Un milion de euro pentru vizita Papei la Blaj

0

Executivul discută alocarea unui buget pentru vizita Papei Francis la Blaj. Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 6308/2019 și a Consiliului Județean Alba nr. 7688/2019, a fost solicitată suma 4.634 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Blaj, judeţul Alba, pentru finalizarea lucrărilor de investiții, reparații și dotări necesare pentru organizarea vizitei la Blaj din data de 2 iunie 2019 a Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc.

Pentru reușita momentului vizitei din data de 2 iunie 2019, a Sfântului Părinte Papa Francisc, la Blaj, unul din cele mai importante locuri vizitate de Sanctitatea Sa cu ocazia venirii sale în România, este necesară o abordare multi-instituțională, pornind de la programul vizitei la Blaj, a necesarului logistic, până la susținerea financiară. Primăria municipiului Blaj nu deține necesarul bugetar pentru finalizarea lucrărilor de investiții aflate în derulare, investiţii demarate tocmai pentru organizarea acestui eveniment.

Finalizarea investiţiilor, va permite municipiului Blaj, ca la ora vizitei Sanctităţii Sale, să demonstreze că a fost un bun organizator al evenimentului, că şi-a îndeplinit obiectivele propuse, la fel ca oricare altă administrație publică locală din România care are șansa de a găzdui o astfel de vizită cât și evenimentele prilejuite cu această ocazie, printre care și Beatificarea celor șapte Episcopi Greco-Catolici, martiri pentru Christos, morți în timpul regimului comunist.

Vizita Sfântului Părinte, este un eveniment istoric major, care nu se referă doar la municipiul Blaj, ci are legătură şi cu ţara noastră, pentru că în ziua de 2 iunie 2019, România și Blajul vor fi centrul de interes al catolicismului din întreaga lume. Administrația publică locală a demarat un amplu proiect în acest sens, într-un mod activ – prin investiții, cu intenţia de a transforma Blajul.

Venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. Având în vedere necesitatea asigurării nevoilor cetățenilor prin furnizarea continuă a serviciului de alimentare centralizată cu energie termică și ca urmare a celor de mai sus, se impune emiterea unei ordonanțe de urgență prin care autoritățile administrației publice locale să își poată completa sursa de finanțare prin intermediul împrumuturilor. Neadoptarea acestor măsuri conduce la generarea unor blocaje financiare la nivelul autorităților administrației publice locale. Astfel, având în vedere cele de mai sus, este necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent generale al Trezoreriei statului pentru asigurarea surselor de finanțare pentru furnizarea serviciului centralizat de alimentare cu energie termică a populației.

Articolul face parte din Campania dedicată vizitei Sanctităţii Sale Papa Francisc în România, prin care portalul PiataPresei.ro își propune să promoveze municipiul Blaj și județul Alba – locuri încărcate de istorie şi spiritualitate, dar și cu o viața economică efervescentă. 
Această campanie este realizată cu sprijinul Bosch Automotive și Florea Grup, sub patronajul Primăriei Municipiului Blaj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here