Licitație pentru gestionarea deșeurilor din București. Contract de 310 mil. lei pe 2 ani

0

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deşeurilor din Bucureşti a anunțat licitaţie pentru un acord-cadru, cu o valoare estimată de 309.741.320 lei, pentru doi ani.

Licitaţia vizează servicii de eliminare prin depozitare a deşeurilor municipale colectate în amestec, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor, după cum informează Agerpres.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) atribuie în numele şi pentru sectoarele Capitalei contractul de delegare a activităţii de eliminare a deşeurilor. Procedura este organizată pe şase loturi, câte un lot pentru fiecare sector al Capitalei.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 95%, iar experienţa profesională a managerului de contract va avea o pondere de 5%.

Operatorii economici trebuie să deţină autorizaţia integrată de mediu pentru funcţionarea gropii de gunoi unde urmează a se depozita deşeurile şi trebuie să o menţină valabilă pe toată perioada de desfăşurare a serviciilor.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 27 octombrie.

„Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006, astfel cum a fost ea modificată şi completată: este interzisă prestarea de către operatori a activităţilor de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiului Bucureşti de pe raza căreia/căruia provin deşeurile; operatorii care prestează activitatea de colectare separată a deşeurilor municipale au obligaţia să încheie contracte comerciale de prestări servicii cu operatorii depozitelor de deşeuri, operatorii staţiilor de sortare şi instalaţiilor de tratare a deşeurilor, după caz, numai la tarifele aprobate de către autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de pe raza cărora sunt colectate deşeurile sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre”, prevede anunţul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here