Ce soluții are noul PUZ al sectorului 1- pentru ca un cartier să fie funcțional

0

Schimbările demografice de pe teritoriul sectorului 1 – creșterea populației, creșterea forței de muncă și îmbătrânirea populației, determină cererea de dotări publice urbane.Ce înțelegem prin dotări urbane? Obiective de învățământ, comerț și servicii, sănătate, cultură, sport și recreere. 

În prezent există zone, după cum știți, care nu sunt deservite de dotări publice urbane, fapt ce duce la scăderea valorii terenurilor și atractivității zonei. 

Ce soluții aduce PUZ-ul Coordonator al Sectorului 1? Principiul alocării dinamice care contine:  spațiu verde, locuințe, echipamente publice, funcțiuni conexe, servicii și activități. 

Principalele obiective, pe care echipa de elaborare a PUZ-ului, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 1 le susține în dezvoltarea dotărilor urbane sunt: 

-Păstrarea, încurajarea și întărirea mixității funcționale;

-Conturarea zonelor mixte în lungul arterelor de legătură cu alte zone funcționale importante, valorificând infrastructura existentă;

– Înlocuirea funcțiunilor incompatibile; 

-Creșterea diversității funcționale.

În concluzie, unul dintre scopurile majore ale P.U.Z. -ul Coordonator Sector 1 este acela de a stopa mecanismul folosit în prezent de a crește densitatea locuirii în zonele în care dotările publice urbane sunt slab dezvoltate. P.U.Z.-ul își propune creșterea diversității funcționale și a calității locuirii, ce are numeroase efecte pozitive, atât la nivelul locuitorilor Sectorului 1, cât și al celor din întregul București.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here