Exclusiv. Pungi de sânge dispărute și medicamente date din spital ilegal de medicii din două spitale uriașe din România

0

Necesarul de fonduri pentru serviciile medicale prestate în regim de spitalizare continuă nu a fost fundamentat nici la elaborarea proiectului anual de buget, nici cu prilejul rectificărilor bugetare pentru perioada 2015-2017, iar bugetul de venituri șicheltuieli nu s-a elaborat pe baza centralizării, de către comitetul director, a propunerilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în raport cu obiectivele programate, și nici pe baza evaluării corecte a veniturilor proprii și estimării corecte a cheltuielilorsecțiilor spitalului (Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență București), se precizează într-un raport întocmit de inspectorii Curții de Conturi consultat de reporterii noștrii.

Bani cheltuiți după ureche

Nu au fost stabilite și nici implementate metode de antecalculație a costurilor serviciilor medicale prestate în regim despitalizare continuă și, implicit, aceste antecalculații nu au fost prezentate la contractarea acestui tip de servicii cu casa de asigurări de sănătate teritorială (Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență București).

Pe toată perioada 2015-2017 nu au fost contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate a municipiului București (CASMB) sumele reprezentând complexitatea suplimentară a cazurilor, deși entitatea îndeplinea condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, fapt ce a condus la neîncasarea unor venituri ca urmare a neefectuării regularizărilor trimestriale prevăzute de legislațiaîn vigoare (Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență București).

În perioada 2015-2017, spitalul nu a analizat cazurile neconfirmate/invalidate de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și de către CASMB pentru servicii medicale aferente pacienților externați și nu a transmis, în vederea confirmării, unele cazuri pentru care au fost prestate servicii medicale în regim de spitalizarecontinuă (Spitalul Clinic de Urgență București).

Costurile înregistrate de spital pentru rezolvarea cazurilor externate raportate și validate care au fost realizate peste valoarea contractată cu CASMB nu au fost recuperate, întrucât venituri cu valoare semnificativă nu au fost înregistrate și facturate (SpitalulUniversitar de Urgență București).

Nu au fost întreprinse toate demersurile necesare în vederea recuperării costurilor serviciilor medicale prestate în regim de spitalizare continuă pentru pacienți neasigurați sau care nu au prezentat cardul național de sănătate/adeverința înlocuitoare de card, (Spitalul Universitar de Urgență București).

Medicamentele din spital, ascunse

Nici prevederile legale în ceea ce privește modul de decontare a cazurilor care se reinternează în aceeași unitate sanitarăsau într-o altă unitate sanitară în același tip de îngrijire: acut-acut sau cronic-cronic, pentru patologie de același tip într-un interval de 48 de ore de la externare nu au fost respectate în totalitate (Spitalul Universitar de Urgență București).

S-au înregistrat eronat în evidența contabilă medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, achiziționate de paciențiiinternați în regim de spitalizare continuă și, implicit, nu s-au înregistrat obligațiile spitalului față de pacienții care au solicitatrambursarea acestor cheltuieli (Spitalul Clinic de Urgență București).

S-au identificat și cazuri în care eliberarea de medicamente din farmacia spitalului s-a făcut pentru persoane care nu figurează internate în regim de spitalizare continuă, precum și pentru persoane care, deși figurează internate, nu se regăsesc în fișierele de raportare cu pacienții internați transmise la CASMB (Spitalul Clinic de Urgență București).

Bătaie de joc cu sânge

În evidența contabilă nu au fost evidențiate intrările de sânge și componente sanguine înregistrate de spital în perioada 2015-2017, a căror valoare se ridică la 12.150 mii lei (Spitalul Clinic de Urgență București).

Asta, în contextul în care lipsa donatorilor de sânge este una dintre cele mai grave probleme ale sistemului medical de la noi. Doar 1,7% dintre români donează. Lunar, la centrele de tranfuzii se adună în medie 1.500 de pungi, dintre care 1.000 sunt necesare doar în București.

O altă deficiență constă în neînregistrarea în evidența financiar-contabilă și neinventarierea corespunzătoare a stocurilor demedicamente și materiale sanitare, inclusiv a celor existente pe aparatele de urgență din cadrul secțiilor (Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență București).

La Spitalul Universitar de Urgență București au fost efectuate cheltuieli neeconomicoase generate de achiziționarea unor servicii de prelucrare informatică a datelor, deși spitalul are în componență structuri cu personal propriu angajat, care avea atribuțiide serviciu în acest sens.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here