Producătorii de energie regenerabilă cer eliminarea barierelor legislative pentru a dezvolta noi capacităţi

0

Asociaţia Industriei Fotovoltaice din România (RPIA), Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA) şi Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie Regenerabilă din România (PATRES) au transmis un comunicat de presă comun prin care solicită Guvernului reanalizarea proiectului de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru realizarea investiţiilor necesare dezvoltării infrastructurii energetice a României, finanţate din fonduri alocate în cadrul capitolului REPowerEU.

Producători, dezvoltatori şi prestatori de servicii şi echipamente din sectorul energiei regenerabile, cu o putere totală instalată de aproximativ 5 GW, solicită Guvernului tratament echitabil şi înlesnire administrativă pentru dezvoltarea de proiecte regenerabile.

Companiile acuză interpretări abuzive din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi un proiect de ordonanţă de urgenţă care ar favoriza „entităţi ale Statului Român”, în dauna restului investitorilor.

Prevederile proiectului de OUG încalcă normele de concurenţă şi de ajutor de stat şi perturbă competitivitatea pe piaţa de energie prin derogarea exclusivă de la limita de 50 de hectare pentru obiectivele specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile declarate de interes naţional şi concesionarea directă a terenurilor de către Agenţia Domeniilor Statului a terenurilor. În contextul în care entităţile publice acţionează pe piaţă în competiţie directă cu operatorii privaţi, dezvoltând capacităţi energetice indistinctibile, nu există nicio justificare obiectivă pentru exceptări legislative în considerarea unui interes naţional superior. Măsurile preconizate conduc la acordarea unui ajutor de stat care creează un avantaj concurenţial incompatibil cu piaţa internă şi cu prevederile legislaţiei europene, ca urmare a modificării condiţiilor schimburilor comerciale într-un mod care contravine interesului comun„, se precizează în comunicatul companiilor.

Reprezentanţii sectorului de energie regenerabilă susţin că din preambulul proiectului de OUG rezultă că doar societăţile deţinute de stat vor beneficia de măsurile prevăzute în document.

Cităm din actul normativ: „se impune modificarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul derogării în cazul proiectelor implementate de entităţi ale Statului Român”. Conform Comunicării Comisiei Europene „un stat membru care introduce o diferenţiere între întreprinderi trebuie să fie în măsură să demonstreze că aceasta este justificată de natura şi economia generală a sistemului în cauză”. În cazul de faţă, nu există niciun element obiectiv relevant de diferenţiere între societăţile deţinute de stat şi cele private care să justifice crearea acestor avantaje, ambele categorii de societăţi dezvoltând acelaşi gen de proiecte şi fiind competitori pe aceeaşi piaţă„, este poziţia acestora.

Nota de fundamentare menţionează expres „blocajul total” cauzat de modificările aduse Legii fondului funciar.

Subliniem că această situaţie nu este rezultatul amendamentelor recente, ci al interpretării arbitrare a Legii 254/2022 de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care blochează sistematic procedura de introducere a terenurilor agricole din extravilan în intravilan prin refuzul de a emite avizul privind clasa de calitate pentru terenuri cu o suprafaţă mai mare de 50 de hectare„, arată investitorii.

MADR îşi motivează acţiunile prin referire la procedura reglementată de Legea 254/2022 privind excepţiile, act normativ care nu a adus nicio modificare regulilor generale de edificare a construcţiilor, limitându-se doar la a introduce o nouă excepţie referitoare la proiectele regenerabile de mici dimensiuni.

Ceea ce s-a dorit a fi o înlesnire administrativă pentru proiectele de mici dimensiuni, este interpretat de MADR drept singurul temei legal pentru dezvoltarea de proiecte regenerabile, în contradicţie vădită cu dispoziţiile Legii 18/1991 şi Ordinului MADR 1056/2018 care reglementează în continuare procedura de introducere a terenurilor din extravilan în intravilan pentru realizarea construcţiilor. În Adresa transmisă premierului României, Nicolae Ciucă, Asociaţiile de profil au prezentat soluţiile legislative pentru eliminarea blocajului pentru toţi investitorii din piaţă, respectiv deblocarea proiectelor care depăşesc 50 ha„, se mai arată în comunicat.

MAI MULTE DETALII DESPRE ENERGIA REGENERABILĂ

FOTO: https://www.energynomics.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here