Peste 800 de milioane de lei pentru cadastru, în 2022

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a continuat în 2022 lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, gratuit pentru cetățeni. Astfel, a acordat primăriilor care vor să realizeze lucrări de cadastru două etape de finanțare, în valoare totală de peste 818 milioane de lei. Până în prezent, ANCPI a înregistrate peste 5,4 milioane de imobile, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea a fost asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

0

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a înregistrat, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, până la sfârșitul anului trecut, 167 de unități administrativ-teritoriale (UAT), precum și 20.276 de sectoare cadastrale, cu o suprafață totală de peste 4.700.000 de hectare. La finalul anului 2022 erau în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 2.408 unități administrativ-teritoriale (UAT), din totalul de 3.181.

53 de comune au fost cadastrate integral în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” cu finanțare europeană, prin POR. Din cele 660 de comune care beneficiază de finanțare europeană, în 505 sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică.

Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvențiilor APIA au fost înregistrate, până la data de 31 ianuarie 2022, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, 6,73 milioane de hectare (71%).

Primarii au primit de două ori bani de cadastru în 2022

În 2022, ANCPI a acordat două etape de finanțare pentru primăriile care doresc să înceapă sau să continue lucrări de cadastru pe sectoare cadastrale. Pentru ultima etapă, suma a fost de 494.008.445 de lei.

„Pentru cea de-a IX-a etapă, ultima, am dublat suma pe care o poate primi fiecare UAT, de la 160.000 de lei, la 320.000 de lei. Dublarea sumei pentru lucrările realizate pe sectoare cadastrale are rolul de a accelera ritmul PNCCF și este cea mai mare sumă acordată vreodată de ANCPI în cadrul unei etape de finanțare.”, a precizat Hajnalka Ildiko VIG, președinte – director general al ANCPI.

Baza de date comună cu primăriile, în testare

Digitalizarea activității a fost, în anul 2022, o prioritate pentru ANCPI. Specialiștii ANCPI au dezvoltat sistemele informatice și a fost pregătit cadrul legal în vederea interoperabilității între sistemele proprii și cele ale administrației centrale și locale. Astfel, sistemele terțe pot beneficia de datele ANCPI în timp real, ajutând la transformarea digitală prin decizii bazate pe acces la date. De asemenea, a fost demarată perioada de testare a funcționării sistemelor informatice ale ANCPI în parteneriat cu Consiliile Județene care și-au manifestat dorința de implicare în proiect.

În 2022, ANCPI a extins accesul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra pentru partenerii săi. Primăriile, consiliile județene, instituţii, autorităţi, avocați și alte entități care îndeplinesc servicii publice au acces gratuit permanent la informații din cărțile funciare existente în eTerra.

Cărțile funciare, cumpărate online, cu 20 de lei

Anul trecut, pe platforma http://epay.ancpi.ro, au fost eliberate online, peste 1,8 milioane de documente, recunoscute de instituțiile administrației locale și centrale, bănci, avocați, notari etc. În 2022, au fost eliberate 1.762.086 de documente: 1.570.768 de extrase de carte funciară pentru informare și 191.318 de extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan. Prețul unui extras de carte funciară pentru informare eliberat online este de 20 de lei, iar la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară costul este de 25 de lei.

Începând cu luna noiembrie 2022, ANCPI organizează 28 sesiuni de lucru cu toți cei implicați în lucrările de cadastru finanțate cu fondurie europene: primari, notari, prestatori autorizați să realizeze lucrări de cadastru, asociații profesionale. Este pentru prima dată când ANCPI organizează astfel de dezbateri în cadrul cărora sunt discutate problemele cu care se confruntă cei implicați în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților și sunt identificate soluții.

Scanarea teritoriului cu tehnologie LiDAR

ANCPI continuă și dezvoltarea bazei de date a informațiilor geografice, necesare pentru prevenirea și atenuarea dezastrelor legate de climă, prin scanarea teritoriului cu tehnologie LiDAR pe o suprafață de 50.000 km2, cuprinzând 8 județe: Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea. Proiectul „Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE – LAKI III”, în valoare de 5 milioane de euro, are ca obiectiv pregătirea informațiilor geografice în vederea monitorizării mediului, a schimbărilor climatice și a punerii în aplicare a Directivei UE privind armonizarea și schimbul de informații geografice, la nivel național și internațional. Tehnologia LiDAR permite obținerea unei imagini 3D a teritoriului scanat. Astfel, va fi cunoscută altitudinea fiecărei zone, curbele de nivel și densitatea vegetației. Vor putea fi identificate, de exemplu, zonele inundabile, pentru a preveni și atenua anumite evenimente legate de climă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here