Cum s-au descurcat românii cu banii la sfârşitul lui 2020. Principalele cheltuieli

0

Institutul Naţional de Statistică a contabilizat situaţia veniturilor şi cheltuielilor în ultimul trimestru al anului trecut.

Conform datelor, veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul IV 2020, în termeni nominali, 5.384 lei pe gospodărie şi 2.099 lei pe persoană.

În acelaşi tim, cheltuielile totale ale populaţiei au fost în aceeaşi perioadă, în medie, de 4.627 lei lunar pe gospodărie (1.804 lei pe persoană) şi au reprezentat 86,0% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost în medie de 4.997 lei lunar pe gospodărie (1.949 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 387 lei lunar pe gospodărie (151 lei pe persoană), arată INS.

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,3% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (19,1%), veniturile în natură (7,2%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,2%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,7%), veniturile din agricultură (1,6%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

Pe ce au dat românii banii

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (cum ar fi hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare).

Cheltuielile pentru investiţii destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,4%).

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul IV 2020, în medie, 33,7% din consumul gospodăriilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here