În ce condiţii s-ar putea închide şcolile. GHIDUL învăţământului primar pe timp de pandemie

Aflăm în 10 septembrie scenariul ales de Ministerul Educaţiei pentru desfăşurarea cursurilor şcolare. Situaţia este influenţată, însă, de apariţiile cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2. La trei cazuri în rândul copiilor, şcoala se închide. La fel în situaţia în care un profesor bolnav a predat la mai multe clase.

0

Elevii ar putea să revină la şcoală (scenariul 1- verde) sau să participe, pe grupe, la cursuri online şi la şcolală, după planul fiecărei unităţi de învăţământ (scenariul 2- galben). În Ghidul pentru învăţământul primar sunt precizate situaţiile în care aceste scenarii se transformă în al treilea-scenariul rosu, când şcolile se închid şi totul trece online.

SCENARIUL „verde” (S1): posibilitatea revenirii tuturor elevilor în mediul școlar.

Scenariul 1 presupune luarea unor măsuri de reorganizare administrativă, prin utlizarea eficientă a spațiilor disponibile, inclusiv prin organizarea programului în schimburi, cu respectarea intervalelor necesare pentru igienizare. Totodată, este necesară asigurarea distanțării (1m) dintre elevi. Aceasta impune, în unele situații, împărțirea clasei pe grupe. Modalitatea de funcționare a grupelor este la decizia fiecărei unități de învățământ.

Orarul fiecărei clase va fi structurat astfel încât să permită desfășurarea unor ore de curs în spațiul exterior, prin rotație.

SCENARIUL „galben” (S2): în situația în care unitatea de învățământ se încadrează în S2, elevii din învățământul primar vor participa la cursuri în școală.

Totuși, în situații particulare, pentru anumite perioade de timp, se impune abordarea învățământului blended learning/ la distanță/ hybrid. După caz, pentru perioade scurte de timp, de 14 zile, și pentru elevii din învățământul primar, în următoarele situații:

a. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire de COVID-19 într-o clasă se suspendă cursurile școlare ale clasei respective,pentru o perioada de 14 zile. În situația în care într-o sala de clasa își desfășoară cursurile școlare 2 clase (dimineața, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19.

b. La apariția a trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioada de 14 zile de la data la care a debutat ultimul caz.

c. În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația din unitatea de învățământ împreună cu directorul unității de învățământ, astfel:

Situația 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasa (ex. învățător/profesor care a avut o singura oră) și nu a venit in contact cu alte cadre didactice din școala, se vor suspenda cursurile de la clasa respective.

Situația 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex învățător/profesor care a avut o singura oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (cadrele didactice din unul dintre schimburi – în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

Situația 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (ex. profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice din unul dintre schimburi-în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact.

În funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

Situația 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe cadre didactice din școală (cadrele didactice din toate schimburile – în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.

 SCENARIUL „roșu” (S3) în comunitățile cu risc ridicat, cursurile se vor desfășura online. Consiliul de administrație al şcolii va putea propune acest lucru în urma consultării asociației de părinți. În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP județeană poate decide prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor unei clase/unități de învățământ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here