Guvernul Orban vrea să lase fondurile europene pe mâna autorităților locale. În multe ADR-uri este nepotism și se verifică rudele între ele. Cum riscăm să pierdem fondurile UE

0

Președinții de consilii județene și primarii vor avea puteri maxime asupra fondurilor europene de miliarde de euro care vor fi alocate României în perioada de programare 2021-2027 pentru investiții regionale, destinate inclusiv firmelor mici și mijlocii, conform viitoarei arhitecturi instituționale propuse de Ministerul Fondurilor Europene din noua guvernare Orban.

Numai că, în multe ADR-uri sunt adevărate mepotisme. De exemplu, surse de la Minsterul Fondurilor au povestit, pentru Piață Presei, că cererile de rambursare de la CJ-uri sunt verificate de nora managerului de proiect de la CJ, această fiind la ADR.

În actuala perioadă de programare 2014-2020, România are alocate fonduri europene de 6,8 miliarde de euro prin Programul Operațional Regional.

Din acești bani se finanțează inclusiv liniile de finanțare POR 2.2-IMM și POR 2.1 A-microîntreprinderi, prin care micile afaceri din România primesc fonduri nerambursabile de maximum 1 milion de euro fiecare, repsectiv 200.000 fiecare.

Tot aici intră și investițiile județene în drumuri, utilități, școli, spitale, bani absorbiți de administrația locală, ca beneficiari publici.

Aceste fonduri, așa cum prevede acum arhitectura instituțională din perioada de programare 2014-2020, sunt controlate în mare măsură la nivel central, prin Autoritatea de Management a POR 2014-2020, de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA).

Pentru viitoarele fonduri europene, din perioada de programare 2021-2027, Programul Operațional Regional va fi spart în 8 programe regionale mai mici, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării, conform propunerii Minsterului Fondurilor Europene.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea autoritatea de management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să  fie 8 autorități de management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenții de Dezvoltare Regonală (ADR), care în prezent au doar rol de organism intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorități de management ele însele.

Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale Regionale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe care le vor deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate.

Noi trebuie să repectăm constrângerile tematice pe care le avem de la Comisia Europeană, regulile generale, dar prioritățile de investiții ar urma să fie bugetate prin decizie a autorităților locale. Până acum, lucrurile acestea se decidea la nivel central și nu se corela întotdeauna nevoia de finanțare a comunităților locale cu bugetele alocate și cu birocrația excesivă”, a declarat, vineri, pentru StartupCafe.ro și HotNews.ro, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

Practic, aleșii locali vor deține puterea de decizie asupra fondurilor europene pe care le vor utiliza, ca beneficiari, tot primăriile, consiliile județene și companiile și regiile locale de utilități controlate de autoritățile administrației locale.

„Avem în vedere beneficiarul dar și implicarea autorităților locale în procesul decizional, întrucât ele cunosc cel mai bine nevoia existentă la nivel local. Aceasta pentru că agențiile de dezvoltare regională sunt conduse de consiliile de dezvoltare regională, care, la rândul lor, sunt formate din președinții de consilii județene, primarii de municipii, primarii de orașe și primarii de comune, care au reprezentanți”, a declarat ministrul Boloș, pentru StartupCafe.ro / HotNews.ro.

Aceste modificări, prin care se mută puterea asupra banilor europeni de la Guvern la aleșii locali, urmează să fie decise în anul 2020, în care sunt alegeri locale și parlamentare.

Marcel Boloș susține însă că nu a avut motive electorale, de captare a loialității liderilor locali în anul electoral 2020. „Ideea este ca decizia să fie cât mai aproape de beneficiar și beneficiarul să aibă cât mai puține etape de parcurs pentru a-și implementa proiectul de finanțare”, a spus Boloș.

Astfel, cele 8 noi programe regionale – POR 2021-2027 – vor cuprinde fondurile europene pentru:  
⦁    Urban mare/mic – infrastructura – sociala, educaționala, mobilitate, etc., eficienta energetica in clădiri, turism, patrimoniu cultural, digitalizare servicii publice locale/soluții smart city
⦁    Smart specialization și transfer tehnologic, inovare
⦁    IMM, digitalizare
⦁    Rețea de transport județeana, regionala (descărcări autostrada, conectivitatea la rețeaua de baza – CORE TEN-T, doar în condițiile respectării concentrării tematice și a existenței sumelor disponibile pentru OP 3)
⦁    Investiții Teritoriale integrate (Regiunea Vest – Valea Jiului, Regiunea Sud-Est)
⦁    Capacitatea administrativa pentru beneficiari (parțial OP1: descoperire antreprenoriala, pregătire proiecte)
⦁    Asistenţă Tehnică.

De asemenea, autorităților locale vor putea lua în continuare bani, ca beneficiari, din Programul Național de dezvoltare Locală (PNDL), inițiat de fosta guvernare. Acest program, pe bani doar de la bugetul de stat, va fi gestionat, ca autoritate de management, de Ministerul Lucărilor Publice și Dezvoltării. În etapa a doua, PNDL are alocați 30 de miliarde de lei.

Arhitectura instituțională FESI 2021-2027

Revenind la fondurile europene, schema arhitecturii instituționale, propusă de Ministerul Fondurilor Eurpene până acum, arată ca în figura de mai jos.
 

Thumbnail

Precizare: această schemă se referă doar la Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI), care ar urma să fie în valoare de 27,2 miliarde de euro, în creștere cu 8% față de perioada curentă, conform propunerii Comisiei Europene.

Așa cum arată schema, alături de cele 8 autorități de management pentru cele 8 Programe Operaționale Regionale, for fi 5 ministere care vor gestiona direct banii europeni prin autoritățile lor de management pentru programe operaționale de fonduri europene structurale și de investiții:

 • Ministerul Fondurilor Europene,
 • Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
 • Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Regionale
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Ministerul Agriculturii.

MFE va fi însă cel care va asigura coordonarea absorbției fondurilor FESI, așa cum a fost și în perioada de programare 2014-2020.

Alte programe relevante pentru antreprenorii IMM în 2021-2027

În afară de cele 8 POR 2021-2027, alte programe relevante pentru antreprenorii IMM vor fi:

Programul Operațional Creștere inteligenta si digitalizare

Aici, Ministerul Fondurilor Europene va avea Autoritatea de Management, dar Ministerul Transporturilor, Infrstructurii și Comuncațiilor va avea Organism intermediar pe partea de digitalizare.

Acest program va cuprinde banii europeni pentru următoarele investiții:

⦁    Specializare inteligentă național (Danubius, cercetare – sinergii Horizon, internaționalizare, tranziție industrială)
⦁    E-guvernare, sisteme soluții digitale in administrația publica centrală, interoperabilitate, cyber-security
⦁    Internet broadband
⦁    Instrumente financiare

Programul Național de Dezvoltare Regională

În PNDR România va avea alocați 6,7 miliarde de euro, în scădere de la 8,12 miliarde de euro, în prezent, conform propunerii Comisiei Europene.

Aici, ca și în prezent, tot Ministerul Agriculturii va gestiona programul, prin Autoritatea de management PNDR și prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA).

În PNDR vor intra banii din Fondul European de Dezvoltare Rurală al Uniunii Europene, din care sunt acordate finanțări nerambursabile fermierilor, antreprenorilor IMM cu afaceri non-agricole la sate, autorităților locale din mediul rural pentru lucrări de infrastructură.

PNDR nu intră în arhitectura instituțională a Fondurilor Europene și de Investiții (FESI), propusă de Ministerul Fondurilor Europene, acest program nefiind inclus în coordonarea generală a MFE.

În schimb, vor crește alocările destinate României pentru plățile directe la hectar, FEGA, gestionate de APIA, de la 11,2 miliarde de euro la 13,3 miliarde de euro, conform propunerii Comisiei Europene. Nici acești bani nu intră în arhitectura instituțională propusă de MFE, pentru că nu sunt fonduri FESI, ci FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă.

Programul Operațional Pescuit (POP) 2021-2027

Acest program va fi gestionat direct, în continuare, de Autoritatea de management de la Ministerul Agrculturii, dar, spre deosebire de PNDR, este inclus în FESI și, ca atare, în coordonarea generală a Ministerului Fondurilor Europene.

Aici, antreprenorii vor găsi bani europeni pentru afaceri cu crescătorii de pește, restaurante pescărești, agrement etc.

Alte programe operaționale FESI

Programul operațional de Sănătate

Ce se va întâmpla totuși cu actuala Autoritate de Management POR, de la Ministerul Lucrărilor Publice? Surse guvernamentale au declarat pentru StartupCafe.ro că cei aproximatov 100 de funcționari specializați pe fonduri europene vor trece la Ministerul Fondurilor Europene, într-o autoritate de management nouă, pentru un program operațional pentru Sănătate, care se va crea la MFE.

Acest program operațional de sănătate va cuprinde fondurile europene pentru:
⦁    Infrastructura cele 3 spitale regionale (faza II )
⦁    Construcția și dotarea Institutului National de Hematologie
⦁    Construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National
⦁    Reabilitare/ construcție 22 de spitalele județene și dotarea lor pentru cel puțin următoarele standarde: Laborator lucru; Centru transfuzie; Morga; Circuite deșeuri medicale; Unități pentru stroke- prevenirea dizabilității; unități parte a rețelei naționale de prevenție
⦁    Reabilitrea/ Constructia spitale prioritare naționale
⦁    Intervenții de eficiență energetica pentru infrastructura de sănătate si consolidare pentru riscul seismic – de negociat infrastructura noua si/sau reabilitată in funcție de alocări și planurile regionale de servicii medicale,
⦁    e-sănătate, digitalizare in sistemul de sanatate
⦁    Servicii medicale (formare, medicina de familie – specializare, programe naționale, prevenție, etc.)
⦁    pregatire si perfectionare resursa umana
⦁    cercetare in domeniul medical

Programul Operațional Dezvoltare Teritoriala Integrată

Acest program va fi gestionat direct de Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Regionale.

Cu banii din acest program vor fi finanțate urmîtoarele:

⦁    Infrastructura şi servicii CLLD (sociale, educaționale, sănătate, etc.)
⦁    Turism  
⦁    Cultura
⦁    patrimoniu cultural
⦁    Investitii pentru siguranta cetateanului
⦁    administrare si suport CLLD (strategii, etc.) si ITI

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2021-2027

Acest program va fi gestionat în continuare de Autoritatea de Management de la Ministerul Fondurilor Europene.

Se finanțează:

⦁    NEETs
⦁    Educație (inclusiv e-educație)
⦁    Ocupare
⦁    Incluziune (inclusiv e-incluziune)
⦁    Servicii sociale sistemice (dezinstituționalizare, combatere sărăcie, migranți,)
⦁    ITI (combinație între prioritățile de investiții, în funcție de strategiile de dezvoltare integrate)
⦁    Capacitatea administrativa
⦁    Asistență Tehnică

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă

Acest program va fi gestionat direct tot de Ministerul Fondurilor Europene.

Cu banii de aici se vor finanța investiții în:

⦁    Energie (eficiența energetică, regenerabile, transport energie)
⦁    Mediu (deșeuri, apa, biodiversitate, situri contaminate)
⦁    Riscuri (sistemice naționale, eroziune costieră)
⦁    Investiții teritoriale integrate în Delta Dunarii / Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare integrate și de alocările financiare).

Programul Operațional Transport

Acest program va fi gestionat ca autoritate de management de Ministerul Transporturilor.

Va finanța lucrările principale de infrastructură de transport, de pe coridoarele pan-europene, în rețeaua TEN-T Core:

 • Transport TEN- T CORE
 •  ITI Delta Dunarii / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare integrate și de alocările financiare)

Programul Operațional de ajutoarre a persoanlor dezavantajate.

Acest program va fi gestionat de Ministerul Fondurilor Europene și va finanța intervenții de sprijin pentru persoanele dezavantajate (alimente, rechizite, obiecte de puericultura, etc.)

Programul Operațional Asistenţa Tehnică

Tot MFE va gestiona acest program, care va finanța:

 •  funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri  pentru PO care nu au axă de AT)
 • Sprijin pentru beneficiari.

Programul Operațional de Afaceri Interne

Acest program va fi gestionat de Autoritatea de management de la Ministerul Afacerilor Interne și va cuprinde:

 • Fondurile aferente domeniului afaceri interne
 • Fondul azil, migrație și integrare (FAMI)
 • Fondul securitate internă (FSI)
 • Instrumentul pentru managementul frontierei și vize (IMFV).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here