Cum au iertat primarii unele firme și persoane juridice de taxe și impozite

0

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit că edilii Capitalei au iertat firme și persoane fizice de plata taxelor și a impozitelor locale.

După natura impozitelor și taxelor, precum și cauzele producerii acestora, abaterile seprezintă astfel:

– Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea încasării unor venituri cuvenite bugetului local, estimate la nivelul sumei de 14.473 mii lei, din care 13.196 mii lei impozite și taxe și 1.277mii lei accesorii, astfel:

 impozit pe clădiri 5.687 mii lei datorat de 848 persoane fizice, cu accesorii aferente de733 mii lei, ca urmare a:

 •   nedeclarării clădirilor finalizate în baza autorizațiilor de construire sau dobândite prin cumpărare,
 •   declarării clădirilor nerezidențiale ca rezidențiale,
 •   nedeclarării suprafețelor reale ale clădirilor ridicate fără autorizații de construire,
 •   nedeclarării dotării clădirilor noi cu toate cele 4 instalații (apă, canalizare,electricitate și încălzire);
   impozit pe clădiri de 6.638 mii lei datorat de 26 persoane juridice, cu accesorii aferentede 272 mii lei, ca urmare a nedeclarării clădirilor dobândite, construite sau modernizate, a suprafețelor reale sau a ascensoarelor/instalațiilor din dotare, precum și a neefectuării reevaluării imobilelor; taxa pe clădiri 301 mii lei, datorată de 10 persoane juridice, cu accesorii aferente de 157 mii lei, ca urmare a nedeclarării utilizării spațiilor închiriate pentru activități economice, precum și a neefectuării reevaluării spațiilor închiriate; impozit și taxa pe teren 28 mii lei, datorate de 33 persoane fizice și 10 persoane juridice,cu accesorii aferente de 12 mii lei, ca urmare a:
 •   nedeclarării terenurilor cumpărate sau închiriate,
 •   încadrării eronate în categoria de teren impozabil;
   impozit pe mijloacele de transport 71 mii lei, datorat de 15 persoane juridice, cu accesorii30 mii lei, ca urmare a nedeclarării dobândirii acestora;
   taxa pentru folosirea afișelor în scop de reclamă și publicitate 234 mii lei, datorată de169 persoane juridice, cu accesorii aferente de 45 mii lei, ca urmare a nedeclarăriiutilizării acestora;
   taxa de ocupare a domeniului public de 173 mii lei, datorată de 34 persoane juridice, cuaccesorii aferente de 24 mii lei, ca urmare a nedeclarării în vederea impunerii;
   impozit pe spectacole de 64 mii lei datorat de 8 persoane juridice, cu accesorii de 3 miilei, ca urmare a nedeclarării manifestărilor artistice desfășurate.

Alte abateri care nu au cauzat venituri suplimentare sau prejudicii

– Neaplicarea tuturor măsurilor de executare silită în vederea încasării creanțelor cuvenite bugetului local și stingerii creanțelor fiscale în sumă totală de 10.603 mii lei, după expirarea termenului de 15 zile de la data comunicării somației (7.998 mii lei – în cazulSectorului 5 și 2.605 mii lei la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6).

– Neefectuarea analizei de risc a contribuabililor la Direcția Generală de Impozite șiTaxe Locale Sector 1.

– Menținerea nejustificată în evidența contabilă și tehnic – operativă a Sectorului 5, la 31.12.2016 a unor:

 •   debite nereale în sumă totală de 1.089 mii lei, aferente unui număr de 75 decontribuabili persoane fizice, ca urmare a înstrăinării bunurilor sau schimbăriidomiciliului;
 •   a sumei totale de 5.103 mii lei, reprezentând debite din amenzi aferente unuinumăr de 30 de contribuabili – persoane fizice – insolvabili; suprasolviri în valoare de 145 mii lei reprezentând amenzi contravenționaleîncasate de la 556 contribuabili persoane fizice, ca urmare a neconstituiriidrepturilor de creanță;

 debite în sumă totală de 46 mii lei, aferente unui număr de 22 contribuabili persoane juridice radiate din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului.- Neînregistrarea și neraportarea la 31.12.2017 de către Direcția Generală de Impozite

și Taxe Locale Sector 6, a unor venituri ale bugetului local în sumă de 1.438 mii le, ca urmare a necompensării unor suprasolviri în valoare de 581 mii lei cu obligații de plată ale acelorași contribuabili și ca urmare a prescrierii dreptului la restituire sau compensare pentru suprasolviri de 857 mii lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here