Interviu. Directorul general ANCPI: „Ne-am lovit de slaba implicare, uneori chiar dezinteresul primarilor pentru realizarea cadastrului general!”

1

România pierde investitori și fonduri europene din cauza primarilor care refuză să cadastreze teritoriul localităților pe care le conduc. În opinia directorului general Agenției Naționale de Cadastru, Radu – Codruț Ștefănescu, fără cadastru, România are acces limitat la fondurile UE și, din păcate, noi am început târziu înregistrarea sistematică a proprietăților.

1.Cât la sută din suprafața României este cadastrată în prezent? Cât la sută în mediul rural și cât la sută în urban? Vă rugăm să ne precizați orașele unde a început cadastrarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF)?

La această dată (n.red. 04.02.2019), sunt digitalizate peste 12.270.000 de cărți funciare, reprezentând 30,69% din numărul estimat de 40.000.000 de imobile la nivel național. Dintre acestea, peste 1.192.000 de imobile au fost înscrise prin PNCCF, restul provenind din înregistrările efectuate la cererea solicitanților (înregistrare sporadică). De asemenea, la sfârșitul anului trecut, 85% dintre locuințe erau înregistrate în evidențele ANCPI. Totodată, din cele de 9,57 de milioane de hectare de terenuri agricole care beneficiază de subvenții APIA, au carte funciară peste 3,81 de milioane de hectare (40%) și sunt în lucru peste patru milioane de hectare (43%). Trebuie să precizez că, în cadrul PNCCF, înregistrarea terenurilor agricole este prioritară. De altfel, unul dintre obiectivele pe care ni le-am asumat și mă refer aici la Statul român, prin ANCPI, este finalizarea înregistrării sistematice a terenurilor agricole, până în anul 2020 și a cadastrului general al României, până în anul 2023. Așadar, PNCCF îi sprijină pe fermieri prin înregistrarea cu prioritate terenurilor agricole, astfel încât oamenii să poată beneficia în continuare de subvenții. În scopul accelerării procesului de înregistrare sistematică a imobilelor din extravilan am început să îmbunătățim legislația încă din 2016, iar rezultatele sunt vizibile. De aceea, estimăm că, în acest an, numărul cărților funciare care vor fi eliberate gratuit pentru cetățeni să îl depășească pe cel de anul trecut, când au fost înregistrate peste 500.000 de imobile, având în vedere că, de la începutul acestui an, au fost înregistrate, din fondurile ANCPI, peste 27.300 de proprietăți, aceasta în condițiile în care numărul total imobile înregistrate gratuit în perioada 2005-2015 a foste de 78.272. În plus, la această dată, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 2.398 de UAT- uri, cu o suprafață de peste cinci milioane de hectare.   

Vă mai pot spune că sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică din veniturile primăriilor în 10 orașe și municipii situate în șase județe, urmând să fie înregistrate peste 200.000 de imobile cu o suprafață estimată de aproximativ 50.000 de ha. Aceste orașe sunt: Arad (jud. Arad), Slănic Moldova, Moinești, Bacău (din județul Bacău), Bistrița (jud. Bistrița Năsăud), Târgu Jiu, Turceni și Țicleni (din județul Gorj), Urziceni (din Ialomița) și Măgurele (din județul Ilfov). 

2. Cât la sută din suprafața Deltei Dunării este cadastrată în prezent? Care este impactul cadastrării acestei zone? 
Am anunțat, încă din luna iunie a anului trecut, că vom susține procesul de cadastrare a Deltei Dunării, care va fi finalizat până în 2023. Este un proiect important și pentru noi, mai ales pentru că Delta Dunării este inclusă în patrimoniul UNESCO. Pentru realizarea acestui demers a fost necesară modificareaLegea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996. Astfel, ANCPI poate susține, în cadrul PNCCF și lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de administratorii bunurilor din domeniul public și/sau privat al statului. De asemenea, a fost necesar să elaborăm procedurile de alocare și decontare a sumelor pentru aceste lucrări de înregistrare sistematică, proceduri stabilite prin Ordinele comune semnate de ANCPI cu ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale precum și cu ministrul Mediului. Ca urmare, am aprobat finanțarea, din veniturile proprii, a lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților aparținând Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), pentru o suprafață de 203.332,63 de ha. Suma alocată este de peste 30 de milioane de lei. 
Va fi un pas important pentru că, în județul Tulcea, suprafața înregistrată, cu finanțare de la ANCPI, este de doar 1%. În prezent, din totalul de 51 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Tulcea, o singură unitate administrativ-teritorială este cadastrată în proporție de sută la sută, iar în alte 46 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale. Suprafața estimată a Deltei Dunării este de 580.000 ha. 

3. De ce este nevoie de cadastrarea suprafeței țării și ce impact va avea acest program, atât în mediul rural cât și urban?
Înregistrarea și evidența tuturor proprietăților din România sunt importante pentru economia țării dar și pentru deținătorii, vânzătorii sau cumpărătorii unui imobil. Aceasta înseamnă practic atragerea investițiilor în infrastructura națională și cea locală în domeniile transport, energie, mediu, sănătate și infrastructură socială. Realizarea cadastrului își pune amprenta și asupra dezvoltării zonale, prin diminuarea diferenței dintre zonele dezvoltate, pe de o parte, și regiunile agricole sau alte zone mai puțin favorizate, pe de altă parte. Fără cadastru, România are acces limitat la fondurile UE și, din păcate, noi am început târziu înregistrarea sistematică a proprietăților. Însă, rezultatele ne fac să credem că putem încheia cu succes acest proiect în termenii stabiliți, respectiv 2023, desigur dacă sprijinul decidenților se va păstra. 

Piedici în cadastrarea gratuită
        
4. Care au fost principalele impedimente pe care le-ați întâlnit din 2015 și până în prezent?
Deși ANCPI finanțează înregistrarea tuturor proprietăților, astfel încât cetățenii să nu suporte nici un fel de costuri, nu toți primarii s-au arătat interesați să contracteze lucrări de înregistrare sistematică. Așadar ne-am “lovit” de slaba implicare, uneori chiar dezinteresul primarilor pentru realizarea cadastrului general. Între timp lucrurile s-au schimbat, situație care a influențat și numărul de lucrări finalizate în 2018 (peste 500.000 de imobile înregistrate gratuit), față de 2017 ( 386.000 de imobile înregistrate gratuit). 
O altă problemă se referă la vecinătăţi, la suprafeţele parcelelor și amplasamente greșite. Mai sunt și situațiile în care lucrările de înregistrare sistematică sunt tergiversate de persoanele fizice și juridice autorizate. 

5. Se poate obține extras de carte funciară online? Dacă da, în care județe?
Extrasul de carte funciară poate fi obținut online, indiferent de județ, pe platforma epay.ancpi.ro, chiar și în câteva minute, dacă actele respective sunt disponibile în format electronic dar și în funcție de volumul de cereri din ziua respectivă. În situația în care cartea funciară nu este introdusă în sistem, angajații oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară fac conversia documentului în format electronic și îl expediază solicitantului. Prețul extrasului de carte funciară eliberat online este de 20 de lei. Anul trecut, au fost eliberate aproximativ 500.000 de extrase de carte funciară, de peste trei ori mai multe față de numărul înregistrat în anul 2017. 
Vă mai pot spune că extrasul de carte funciară pentru informare este acceptat de 18 instituții bancare și nebancare, deși Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative obligă toate instituțiile să accepte documentele eliberate în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, în scopul facilitării furnizării serviciilor publice către beneficiar. Pe site-ul ANCPI găsiți și lista instituțiilor care acceptă extrasul de carte funciară eliberat online – (http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Institutii_16_11_2018.pdf). De asemenea, puteți verifica informațiile conținute de extrasul de carte funciară pentru informare la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. 
În plus, de anul trecut, extrasul de carte funciară poate fi utilizat și de persoanele care solicită eliberarea unei cărți de identitate. Extrasul online este primit de toate cele peste 570 de birouri ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Astfel, cetățenii nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la oficiile de cadastru pentru a obține extrasele de carte funciară. Cred că este un pas important în demersurile noastre, începute în urmă cu doi ani, de a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. 

Județe cu zero imobile înregistrate gratuit

6. Vă rog să ne dați exemple de trei județe unde ați întâmpinat cele mai multe probleme, în ceea ce privește cadastrarea. Vă rugăm să ne precizați care au fost problemele?
Nivelul scăzut de înregistrare a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară este întâlnit în câteva dintre județe și, după cum spuneam, preponderent în zona rurală. Graficele arată că, în cursul anului trecut, în Mehedinți, Sibiu și Brașov, nu au fost înregistrate imobile prin PNCCF. Clujul a reușit să finalizeze înregistrarea a 144 de imobile, Satu Mare – 321, iar Giurgiu – 466 de imobile. Prin comparație, în anul 2018, județul Galați era în fruntea clasamentului, având peste 60.000 de imobile înregistrate, Dolj – peste 52.000, iar județul Olt avea 50.000 de imobile înregistrate prin PNCCF. 

Vezi graficele privind situația PNCCF aici http://www.ancpi.ro/pnccf-links/imobile-cadastru-general

7. S-au accesat fonduri europene pentru cadastru? Dacă da, vă rugăm să ne precizați suma și în ce județe se va face cadastru cu fonduri europene. 

ANCPI are în derulare un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile – ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, proiect care contribuie la realizarea obiectivelor de coeziune și integrare socială ale UE. Proiectul face parte din Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru obiectivul tematic 11- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară. Proiectul va fi implementat de ANCPI în parteneriat cu instituțiile subordonate, în perioada 2018 – 2023, și are ca scop înregistrarea sistematică gratuită a tuturor imobilelor din 660 de UAT- uri rurale din 40 de județe (sunt exceptate județul Ilfov – care este situat într-o zonă dezvoltată și Municipiul București, fiind zonă urbană), care acoperă suprafața de 5.758.314 ha. 
Bugetul total al proiectului este de 312,8 mil euro, din care 85% este asigurat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 15% prin contribuție națională, respectiv 1,4 milioane de lei, din care peste 1,2 milioane de lei reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, restul fiind cofinanțare de la bugetul de stat. 
Proiectul este destinat să răspundă obiectivelor Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 și are ca scop stimularea economiei rurale, încurajarea creșterii și dezvoltării sociale a zonelor selectate, facilitarea dezvoltării infrastructurii și promovarea incluziunii sociale. Lista integrală a unităților administrativ-teritoriale ce vor fi cadastrate din bani europeni este afișată pe site-ul www.ancpi.ro și a fost stabilită de o comisie din care au făcut parte reprezentanți ai mai multor ministere. Principalele criterii de prioritizare utilizate de comisie au fost: unități administrativ teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul general de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, unități administrativ teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii și unități administrativ teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate. 
ANCPI a semnat în septembrie 2018, contractul de finanțare al Proiectului Major cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Agențiile pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, proiectul având ca dată de finalizare 30.12.2023. 

Nu sunt cereri pentru cofinanțare

8. Câte primării din mediul urban și rural au depus cerere de cofinanțare pentru a realiza cadastrul?
Pentru primarii care au considerat că suma alocată (între 60 și 132 de lei pe carte funciară, în funcție de dificultatea lucrărilor), decontată de ANCPI este prea mică, am creat, începând cu luna septembrie 2018, posibilitatea cofinanțării. Astfel, primăriile pot contribui cu bani din bugetul propriu pentru a contracta firme specializate pentru realizarea lucrărilor de cadastru. Până la această, dată nu au fost înregistrate solicitări ale UAT – urilor pentru decontarea sumelor destinate cofinanțării. Însă, 39 de UAT – uri din 20 de județe și-au manifestat intenția de a începe lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, pentru care solicită cofinanțare. 
În acest fel se poate rezolva și problema cadastrului în București, de altfel singura capitală europeană care se confruntă cu probleme în stabilirea limitelor între sectoare. Încă de anul trecut am avut o întâlnire, la sediul Centrului Naţional de Cartografie, cu reprezentanţii celor șase primării de sectoare și ai Primăriei Municipiului București, unde am explicat modalitatea prin care aceştia pot beneficia de cofinanţare pentru realizarea cadastrului prin PNCCF. 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here