TIPS Cinci criterii de bază în selectarea unui avocat pentru a evita situații neplăcute

0

În cadrul unui interviu acordat ClubAntreprenor.ro, Ștefania Măciuceanu, Fondator, Ștefania Măciuceanu Law Office, explică de ce este esențial să se consulte un avocat specializat înainte de a lua orice decizie juridică.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră profesia pe care o practicaţi şi care sunt valorile după care v-aţi ghidat în exercitarea acesteia?

ȘTEFANIA MĂCIUCEANU: Pentru mine, profesia de avocat reprezintă o vocație și o pasiune, iar avocatura de litigii reprezintă o provocare, întrucât îmi oferă oportunitatea de a argumenta și de a susține cauza clienților mei în fața instanțelor de judecată, într-un context legislativ mereu schimbător și interpretabil.

Consider că profesia de avocat este una dintre cele mai dinamice profesii care, bineînțeles, presupune întrunirea anumitor calități specifice, precum o pregătire juridică solidă, o capacitate de analiză și de sinteză, abilitate de comunicare și de negociere, precum și adaptabilitate la situații diverse, însă, în același timp, profesia de avocat implică abilități antreprenoriale, iar activitatea avocatului este construită în jurul celei mai importante valori: clientul său.

De aceea, dincolo de respectul față de lege, organele judiciare și adevăr, între valorile după care m-am ghidat în exercitarea profesiei de avocat de litigii se regăsesc onestitatea, corectitudinea și imparțialitatea, iar fără compromisuri sau influențe exterioare, am respectat întotdeauna interesele și drepturile clienților mei, secretul profesional și loialitatea față de aceștia. În același timp, am fost responsabilă de calitatea și eficiența serviciilor pe care le-am oferit, de respectarea termenelor și procedurilor, de îndeplinirea obligațiilor și de asumarea consecințelor.

Acestea sunt doar câteva exemple de valori după care m-am ghidat în exercitarea profesiei de avocat de litigii. Cred că aceste valori sunt esențiale pentru a fi un avocat de litigii profesionist și respectat.

V-ați specializat în litigii. Ce tipuri de litigii există? 

ȘTEFANIA MĂCIUCEANU: Litigiile sunt conflicte juridice care se soluționează prin intermediul instanțelor de judecată sau al altor organe de jurisdicție. Există mai multe tipuri de litigii, în funcție de natura drepturilor și obligațiilor care sunt în discuție. De exemplu, există litigii civile, care se referă la raporturile juridice dintre persoane fizice sau juridice, cum ar fi litigiile de proprietate, de despăgubiri.

În legătură cu activitatea antreprenorilor, de regulă se ivesc diverse litigii comerciale, care se referă la raporturile juridice dintre agenții economici sau agenții economici și particulari (clienți), cum ar fi litigiile contractuale, litigii specifice procedurilor de insolvență, litigii de muncă. Dar există și alte tipuri de litigii în care unii antreprenori sunt angrenați, cum sunt litigiile de contencios administrativ – întâlnite în special în activitatea antreprenorilor care interacționează cu autoritățile sau instituțiile statului, față de anumite acte administrative sau refuzul de eliberare a unor acte administrative conforme.

Care sunt cele mai frecvente litigii cu care se confruntă antreprenorii români? 

ȘTEFANIA MĂCIUCEANU: Din experiența mea, cele mai frecvente litigii cu care se confruntă antreprenorii români sunt cele contractuale, de contencios administrativ, imobiliare precum și cele legate de procedurile de insolvență, litigii de muncă.

Litigiile contractuale se referă la conflictele legate de executarea sau încetarea unor contracte încheiate între părți, cum ar fi contracte de vânzare-cumpărare, de furnizare, de prestări servicii, de asociere, de credit ș.a.

În esență, litigiile imobiliare se referă la conflictele legate de dreptul de proprietate sau de alte drepturi reale asupra unor bunuri imobile, cum ar fi terenuri, clădiri, spații comerciale. Litigiile de contencios administrativ (care în general se produc în relația cu autoritățile centrale/locale ale statului) și care, uneori, se află în legătură cu litigii imobiliare (în materie de urbanism, construcții).

Sunt în egală măsură importante și conflictele legate de procedura de insolvență, care este o procedură legală prin care se urmărește reorganizarea sau lichidarea unei societăți comerciale care se află în stare dificultate.

Care sunt principalele cauze ale acestor litigii?

ȘTEFANIA MĂCIUCEANU: Principalele cauze ale acestor litigii pot fi legate de neclaritatea legilor, nerespectarea obligațiilor contractuale, de neclaritatea sau ambiguitatea clauzelor contractuale, de schimbarea circumstanțelor contractuale, de abuzul de drept, de reaua-credință, de fraudă, de erori, de vicii ascunse sau alte situații care la momentul începerii unei relații contractuale nu sunt atât de vizibile. De asemenea, o cauză importantă în apariția litigiilor este și lipsa unei documentații juridice complete și corecte, care să reflecte în mod fidel voința părților și să prevină eventualele conflicte.

Cum se pot evita sau preveni aceste litigii? 

ȘTEFANIA MĂCIUCEANU: Pentru a evita sau preveni aceste litigii, este esențial să se acorde o atenție sporită la încheierea și executarea contractelor, să se respecte cu bună-credință obligațiile asumate, să se comunice eficient și transparent cu partenerii de afaceri, să se soluționeze amiabil orice neînțelegere sau divergență, să se apeleze la căi alternative de soluționare a disputelor când este posibil și să se consulte un avocat specializat înainte de a lua orice decizie juridică.

Ce avantaje are asistarea de către un avocat în aceste proceduri?

ȘTEFANIA MĂCIUCEANU: Rolul avocatului este de a reprezenta și apăra interesele clienților săi în fața instanțelor de judecată sau a altor organe de jurisdicție, dar și în fața altor persoane fizice și juridice, de a le oferi asistență și consultanță juridică, de a le redacta și verifica documentele juridice, de a le negocia și media contractele, de a le informa și consilia despre drepturile și obligațiile lor, de a le propune soluții optime și eficiente pentru rezolvarea litigiilor, și de a le asigura respectarea principiilor de legalitate, echitate și moralitate.

Asistarea de către un avocat în aceste proceduri are numeroase avantaje, cum ar fi:

 • creșterea șanselor de câștigare a litigiului, prin invocarea și susținerea argumentelor juridice adecvate și pertinente;
 • economisirea de timp și bani, prin evitarea unor cheltuieli inutile sau excesive, precum taxe, amenzi, penalități, despăgubiri, etc;
 • protejarea drepturilor și intereselor legitime, prin prevenirea sau combaterea unor abuzuri, ilegalități, neloialități, etc;
 • reducerea riscurilor și incertitudinilor, prin cunoașterea și respectarea normelor și procedurilor juridice aplicabile;
 • îmbunătățirea relațiilor de afaceri, prin stabilirea și menținerea unui climat de încredere, cooperare și respect reciproc între părți.

Cum se poate alege un avocat potrivit pentru aceste litigii?

ȘTEFANIA MĂCIUCEANU: Pentru a alege un avocat potrivit pentru aceste litigii, este important să se țină cont de următoarele criterii:

 • specializarea și experiența avocatului în domeniul litigiilor, în special în tipul de litigiu care interesează clientul;
 • reputația și recunoașterea profesională a avocatului, atât în rândul colegilor, cât și al clienților;
 • tarifele și modalitățile de plată solicitate de avocat, care să fie rezonabile și transparente;
 • disponibilitatea și accesibilitatea avocatului, care să asigure o comunicare eficientă și constantă cu clientul;
 • încrederea și compatibilitatea dintre avocat și client, care să asigure o colaborare bazată pe respect, loialitate și confidențialitate.

Cât de mult își cunosc românii drepturile? Cine ar trebui să se ocupe constant de creșterea nivelului de educație juridică în țara noastră? Cum se pot implica avocații în acest proces?

ȘTEFANIA MĂCIUCEANU: Cred că românii își cunosc drepturile într-o măsură destul de redusă, deoarece sistemul juridic din țara noastră este complex și adesea schimbător. Mulți cetățeni nu sunt informați corect sau suficient despre legile care îi afectează direct sau indirect, cum ar fi cele privind drepturile consumatorilor, protecția datelor personale, drepturile omului, etc. Acest lucru poate duce la situații de abuz, discriminare, fraudă sau alte încălcări ale drepturilor fundamentale.

Aș sfătui în primul rând antreprenorii români care se confruntă cu situații litigioase:

 • să nu ignore sau amâne rezolvarea litigiilor, ci să le trateze cu seriozitate și promptitudine;
 • să nu se angajeze în litigii fără a avea o bază juridică solidă și o strategie clară;
 • să nu se bazeze pe informații sau sfaturi juridice neoficiale, incomplete sau eronate;
 • să nu se lase influențați de emoții, impulsuri sau prejudecăți;
 • să nu se implice în acțiuni sau declarații care le-ar putea prejudicia poziția sau imaginea;
 • să apeleze la un avocat competent și de încredere, care să le ofere asistență și reprezentare juridică de calitate.

În principal, responsabilitatea pentru creșterea nivelului de educație juridică în țara noastră revine atât autorităților publice, cât și societății civile, însă avocații pot juca un rol important în acest proces, deoarece ei sunt specialiști în domeniul juridic și pot oferi sfaturi și asistență calificată celor care au nevoie. Avocații pot să se implice în activități de educație juridică prin mai multe modalități, cum ar fi:

 • organizarea sau susținerea de seminarii, conferințe, dezbateri sau alte evenimente inclusiv de networking care au ca scop informarea și educarea despre aspecte juridice relevante;
 • publicarea sau colaborarea la publicarea de articole, cărți, studii sau alte materiale care prezintă și explică legile și drepturile într-o manieră accesibilă și atractivă;
 • promovarea unei imagini pozitive și profesionale a avocaturii, care să inspire încredere și respect din partea cetățenilor.

Acestea sunt doar câteva exemple de modalități prin care avocații pot să se implice în creșterea nivelului de educație juridică în țara noastră. Cred că acesta este un obiectiv important și necesar, care ar contribui la consolidarea statului de drept și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Continuarea INTERVIULUI cu Ștefania Măciuceanu o puteți citi pe ClubAntreprenor.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here