Cum să îți reduci facturile la energie

0

Într-un articol realizat de PETRU LOHAN, pentru editia 2023 a anuarului TOP 100 Cei mai buni Antreprenori, CEO-ul EMAS Business Consulting arată cum pot românii beneficia de facturi mai mici la energia electrică.

Publicarea în anul 2019 a Pactului Ecologic European (în engleză: Green Deal) a reprezentat angajamentul ferm al Uniunii Europene de a transforma continentul într-o societate modernă unde creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor.

Acest document a constituit o primă foaie de parcurs în ceea ce privește politicile și măsurile ce vor fi adoptate în vederea atingerii obiectivului european de neutralitate climatică, defalcat după cum urmează:

 • obiectivul de a atinge un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030;
 • obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030 (luând ca punct de referință nivelul acestora din anul 1990); precum și
 • obiectivul de a îmbunătăți eficiența energetică cu 32,5% până în 2030.

Cum răspunde UE schimbărilor climatice?

Fiecare stat membru al Uniunii Europene, printre care și România, a avut obligația să publice în anul 2018 un așa numit Plan Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030.

Sub egida a cinci dimensiuni – decarbonare, eficiență energetică, securitate energetică, piață internă a energiei, precum și cercetare, inovare și competitivitate – acest plan detaliază contribuțiile naționale în vederea realizării obiectivelor Uniunii Europene privind schimbările climatice.

Aceste planuri sunt actualizate o dată la cinci ani, iar în versiunea din 2023 România a proiectat o cotă ambițioasă de energie regenerabilă de 36% pentru 2030, superioară celei de 34% recomandată de Comisia Europeană.

România a adăugat în PNIESC său un număr total de 63 de politici și măsuri din diferite sectoare ale economiei, printre care instalarea de capacități de producere a energiei din surse solare, eoliene, precum și de producere a hidrogenului verde astfel cum este ilustrat în Graficul de mai jos 

Sursa: PNIESC 2021-2030 (prima versiune de proiect – 3 noiembrie 2023)

Alocări bugetare EU

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei produsă din surse regenerabile are loc prin alocări bugetare din Fondul pentru Modernizare (cu un buget total de 12 miliarde euro), Planul Național de Redresare și Reziliență (cu un buget total de 22,6 miliarde euro), precum și REPowerEU (cu un buget total alocat României de 23 miliarde euro).

Cum se dezvoltă un proiect pe energie regenerabilă?

 este un ”one-stop shop” în ceea ce privește dezvoltarea proiectelor pe energie regenerabilă în România, având posibilitatea de a oferi următoarele servicii:

 • identificarea terenurilor fezabile pentru investiții (e.g., fără sarcini, în apropiere de rețeaua locală sau națională de transport de electricitate, și care sunt orientate corect din punct de vedere al punctelor cardinale);
 • elaborarea studiului de pre-fezabilitate;
 • dezvoltarea proiectului tehnic;
 • obținerea avizului tehnic de racordare (ATR);
 • obținerea autorizației de constuire (AC);
 • obținerea de fonduri europene nerambursabile (e.g., în cazul Fondului pentru Modernizare până la 500.000 euro/MW pentru energie solară, până la 600.000 euro/MW pentru energie eoliană, precum și până la 1.100.000 euro/MW pentru producția de hidrogen);
 • accesarea de linii de credit pentru cofinanțarea proiectului (EMAS a încheiat acorduri de parteneriat cu 6 bănci naționale);
 • construirea parcurilor (e.g., livrarea de panouri, invertoare, de structură metalică, pregătirea terenului, precum și asigurarea motajului);
 • asigurarea racordării parcului la rețeaua regională sau națională de transport de electricitate.
PETRU LUHAN, CEO Emas Business Consulting

 contribuie semnificativ la creșterea capacității de producție a energiei din surse regenerabile în România, ce mai apoi se traduce în scăderea facturii la electricitate atât pentru consumatorii industriali, cât și pentru consumatorii casnici.

România poate deveni exportator de energie curată

De asemenea,contribuie la realizarea unui obiectiv măreț al României, anume acela de a exporta energie curată în viitorul apropiat. Avem atât un sistem de management eficient, cât și un sistem sănătos de valori ce acționează ca două forțe conducătoare în îndeplinirea obiectivelor mărețe pe termen mediu și lung ale României.

Credem în același timp că aducem beneficii inclusiv Guvernului României prin încasările suplimentare pe care le realizează în urma implementării proiectelor noastre.

Și mai credem cu tărie că practicăm o activitate morală, benefică cetățenilor României care în curând vor avea un coș zilnic mai ieftin, și care se vor bucura de un climat nepoluat în care să trăiască la fel ca toți cetățenii europeni.

Deși vorbim de proiecte de peste 15 miliarde de euro până în prezent, precum și de un portofoliu de clienți renumiți, nu intenționăm să ne oprim aici.

 se va concentra în continuare cu perseverență pe aceleași obiective stabilite încă de la începutul mandatului de europarlementar al lui Petru Luhan, respectiv acelea de a sprijini și chiar de a favoriza investițiile în sectorul public și privat, cu precădere în sectorul energetic, bazat pe accesarea de fonduri europene nerambursabile din România și de la nivelul Uniunii Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here