Cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare nu ating nici 0,5% din PIB

0

Cheltuielile alocate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare nu ating nici măcar 0,5% din PIB, conform datelor oficiale.

Cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare nu ating 0,5% din PIB

Cheltuielile efectuate în anul 2022 pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au totalizat 6,429 miliarde de lei. Suma reprezintă 0,46% din Produsul intern brut (PIB), Pentru sectorul public a fost alocat un procentaj de 0,17%, iar pentru sectorul privat 0,29%. Așa indică datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Suma a fost cheltuită pentru cele patru sectoare de performanţă ale activităţii de cercetare-dezvoltare. Defalcat: 5,888 miliarde de lei cheltuieli curente (91,6%) şi 541,5 milioane lei cheltuieli de capital (respectiv 8,4%).

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere. Aceasta a fost de 54,5%. Urmează fondurile publice (inclusiv fondurile publice generale universitare), cu 30,9%.

Pe surse de finanţare, cele mai mari sume provenite din fondurile publice mers către unităţile din sectorul guvernamental. Acestea au avut o pondere de 76,9%. Urmează unităţile din sectorul învăţământ superior, cu o pondere de 53,0%.

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (49,2%), sectorul învăţământ superior (28,1%) şi sectorul guvernamental (21,8%).

Femeile, 45% din totalul salariaților

La 31 decembrie 2022, în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau 49.052 salariaţi, din care 22.123 erau femei, respectiv 45,1%. După nivelul de pregătire profesională al salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare, 42.573 salariaţi aveau studii superioare.

Din totalul salariaţilor, 20.086, respectiv 40,9% au avut ca nivel de pregătire studii doctorale şi programe postdoctorale. 22.487 salariaţi, respectiv 45,9% au avut studii superioare de licenţă, master şi/sau cursuri şi studii postuniversitare. Din cei 20.086 salariaţi cu studii doctorale şi programe postdoctorale, 9.647 erau femei.

La sfârşitul anului 2022, din totalul de 49.052 salariaţi implicaţi în activitatea de cercetare-dezvoltare, 6.479 salariaţi au avut alt nivel de pregătire, reprezentând o pondere de 13,2%.

După orele efectiv lucrate, 72,6% dintre salariaţii care au desfăşurat această activitate au lucrat anul trecut cu normă întreagă.

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2022, ponderea cea mai mare a salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători – 60,8% din total, respectiv 29.837 salariaţi, în creştere cu 490 salariaţi, comparativ cu anul 2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here