Viziunea inginerilor despre modernizarea infrastructurii rutiere – VIDEO

0

Societatea are nevoie de ingineri moderni care să contribuie la dezvoltarea și modernizarea sistemului de infrastructură. CNAIR face o scurtă prezentare a patru inginieri de la DRDP Iași în care arată viziunea lor despre principalele provocări și proiectele de care sunt atrași.

Maria Scutaru, dr. inginer, absolventă a Facultății de Construcții și Instalații din Iași în anul 2014,  și a masterului Infrastructuri  moderne în Transporturi în 2016 și, din 2019, doctor cu specializarea în Întreținerea Lucrărilor de Artă.

”Principala provocare o reprezintă vârsta înaintată a structurilor și nevoia, în continuă creștere, a oamenilor de a avea acces la o infrastructură care să ofere siguranță și confort” 

”Podul la care țin cel mai mult e Podul Șcheia din administrația DRDP Iași. Am fost pe DN28  pe km6+957, fiind unul dintre studiile de caz analizate în cadrul tezei de doctorat. Sunt mândră să fac parte din echipa de implementare a contractului de execuție, având șansa de a studia comportamentul structural atât înainte, în timpul, cât și după execuția lucrărilor de reparație”.

Gabriela Ioniță, dr. inginer, absolventă a Facultății de Construcții și Instalații din Iași în anul 2012 specilizarea Căi Ferate Drumuri și Poduri, a Masterului ”Infrastructuri  moderne pentru Transporturi”, apoi studii doctorale pe partea de laborator, respectiv Mixturi asfaltice realizate cu nisip bituminos și șișturi bituminoase. La finalizarea studiilor, s-a angajat în cadrul Serviciului Proiectare DRDP Iași în 2018, unde activează și în prezent.

”Cea mai mare provocare a domeniului o consider a fi modul de obținere a finanțărilor necesare pentru realizarea lucrărilor de investiții cu importantă majoră coroborat cu ritmul anevoios de implementare a proiectelor. La acestea se adaugă cadrul legislativ caracterizat prin perioade îndelungate de verificare a documentațiilor tehnice, obținerea avizelor, de la diferite instituții, de timpii alocați pentru soluționarea contestațiilor precum și existența unor dificiențe în cadrul reglementărilor actuale.” 

”Aș schimba modul de formare profesională a tinerilor, timpul alocat studiilor. Spre exemplu, perioada dedicată teoriei este de 9 luni și perioada de practică undeva la o lună. Cred că ar trebui îmbinate aceste două abordări pentru a forma ingineri cu experiență. Totodată, consider că ar putea fi oportună și necesară o actualizare continuă și complexă a reglementărilor.”

”Cum ar spune orice drumar, în momentul în care merge pe o lucrare proiectată sau realizată de el nu poate simți altceva decât împlinire profesională.”   

”Un drum drag, care ar putea fi răpsunsul tuturor, ar fi drumul DN7C sau Autostrada Soarelui, dar noi fiind în Moldova, acasă, un drum drag ar fi DN17A, un drum care a fost realizat în condiții de relief deosebite care ar trebui să fie o mândrie pentru orice român, având acolo și monumentul drumarilor, care oferă un peisaj sublim în momentul în care îl parcurgi.”     

Marius Muscalu, dr. inginer, absolvent al Universității Tehnice Gheorghe Asachi, Facultatea de Construcții și Instalații, specializarea CFDP. După absolvire, a continuat două studii de cercetare, un doctorat, respectiv un postdoctorat.  În prezent, este angajat DRDP Iași din anul 2009.

”Una dintre provocările principale este colaborarea cu mediul economic care urmărește principiile specifice economiei de piață, principii care primează în fața principiilor tehnico-stiințifice.”

”În activitatea noastră, nu se pune destul accent pe protecția mediului înconjurător. În același timp, la reciclarea materialelor rezultate din execuția, modernizarea sau demolarea construcțiilor, ar trebui folosite adecvat și corespunzător pentru o societate mai sănătoasă din punct de vedere al unor construcții sustenabile și durabile.”   

”Ca turist, sunt atașat în special de drumurile care au lanțuri muntoase ca priveliște, de exemplu DN18, Cheile Bicazului. Din punct de vedere profesional, consider că DN2 Soveja Lepșa va fi pentru mine un reper în viitor pentru terminarea modernizării.”

Mihaela Condurat, dr. inginer, absolvent al Facultății de Construcții și Instalații, Specializarea CFDP în 2011, iar în 2013 a urmat Masterul ”Infrastructuri  moderne pentru Transporturi”. Și-a continuat pregătirea profesională prin efectuarea studiilor doctorale și în momentul de față este angajată la DRDP Iași.

”Cea mai importantă provocare consider a fi caracterul multidisciplinar al domeniului deoarece acesta presupune multiple cunoștințe cum ar fi modul de conlucrare a diferitelor materiale utilizate în construcții, comportarea terenurilor de fundație, tehnologiile special aplicate, precum și cadrul legislativ ce trebuie respectat prentru realizarea anumitor lucrări.” 

”Îmbunătățirea sistemului educational prin facilitarea și promovarea colaborărilor interinstituționale între mediul privat și sistemul tehnic superior. Efectuarea mai multor stagii de pregătire avansată precum și alocarea unui timp mai îndelungat de practică pe șantiere pentru viitorii ingineri.”

”Este o alegere grea. Dacă ar fi să aleg, aș opta pentru drumul național DN17 catre Pasul Mestecăniș. Priveliștea este superbă, iar modul de construcție este un motiv de mândrie pentru toți drumarii români.”

Sursa: CNAIR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here