Serviciile de cadastru se mută online !

0

Oficiile de cadastru si publicitate imobiliară (OCPI) din toată ţara au comunicat, că, în aceste zile, până la încheierea stării de urgenţă, toate serviciile vor fi oferite doar online, prin poştă sau telefonic.

Astfel, până la finalizarea stării de urgenţă, programul cu publicul este suspendat, în scopul prevenirii şi limitării răspândirii noului coronavirus.

Primirea sesizărilor, petiţiilor şi memoriilor se va face prin corespondenţă, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poştă. De asemenea, solicitanţii  pot  primi  informaţii  referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-urile oficiilor de cadastru din fiecare judeţ, unde vor găsi şi numărul unui call-center, care va funcţiona de luni până joi, în intervalul orar 8,00 – 16,30, şi vineri, între orele 8,00 – 14,00.

ANCPI primeşte cereri cu semnătură electronica

Şi Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a luat noi măsuri pentru eficientizarea activității în această perioadă, având în vedere restricțiile impuse de măsurile care au drept scop prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19. Astfel, începând din data de 16.03.2020, toate solicitările transmise de către notari și persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru sunt soluționate online.

În acest scop, ANCPI,  a actualizat, în dor patru zile, Sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară e-Terra. Ca urmare, având o  semnătură electronică calificată, notarii și persoanele fizice autorizate să execute lucrări în domeniul cadastrului au putut trimite online cererile de înscriere în cartea funciară, dar și alte solicitări,. Numai în prima zi au fost înregistrate online peste 30.000 de cereri (extrase de carte funciară pentru informare, încheieri de carte funciară, extrase pentru autentificare, extrase de plan cadastral, hărți și planuri, recepții tehnice, expertize judiciare etc.)

Peste 180.000 de documente eliberate în patru zile

ANCPI a mai comunicat că a eliberat și a transmis online peste 180.000 de documente, în perioada 16 – 20 martie 2020. Dintre acestea, aproximativ 45.000 au fost semnate electronic. În aceeași perioadă, ANCPI a primit și a înregistrat online peste 180.000 de acte, dintre care 32.000 cu semnătură electronică. De asemenea, ANCPI a introdus posibilitatea transmiterii online a ordinelor de plată, care dovedesc achitarea tarifului de către persoanele autorizate, pentru a permite înregistrarea cererilor de la distanță (prin e-mail sau prin poștă).

„Distanțarea socială este o obligație pe care o avem fiecare dintre noi în această perioadă. Totodată, ANCPI, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și Centrul Național de Cartografie au obligația de a presta, în continuare, servicii de calitate atât pentru partenerii noștri – notari, instituții ale statului, persoane fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniu, cât și pentru cetățeni. Am luat toate măsurile necesare creării condițiilor pentru telemuncă, pentru majoritatea angajaților din cadrul OCPI-urilor și am mutat activitatea de la ghișee în online. În acest moment, gradul de informatizare permite desfășurarea activităților principale în proporție de 100% prin mijloace electronice: acces online pentru notari, persoane fizice și juridice autorizate în domeniul cadastrului și alte grupuri profesionale, transport electronic al documentelor, servicii furnizate integral online, plăți electronice în condiții de securitate”, a precizat Laurențiu Alexandru Blaga, președinte – director general ANCPI.  

Sistemul informatic al ANCPI este accesat în fiecare zi de 13.000 de utilizatori. Numărul mediu al cererilor înregistrate zilnic este de aproximativ 30.000, iar cel al documentelor generate, destinate solicitanților de servicii (cetățeni, companii, instituții), este de peste 38.000/zi. 

ANCPI a anunțat că, în contextul situației actuale, primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor se va face prin corespondență, folosind mijloacele de comunicare electronice (relatiicupublicul@ancpi.ro) sau prin poștă. De asemenea, publicul are la dispoziție și următoarele numere de telefon (021.317.31.62/ 021.317.73.39) și fax: 021.316.52.24.

Totodată, beneficiarii serviciilor oferite de ANCPI pot opta pentru obținerea anumitor documente online (extrasul de carte funciară pentru informare, extras de plan cadastral și servicii de poziționare GNSS în timp real) prin intermediul platformei https://epay.ancpi.ro/.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here