Partidul lui Onțanu dă emoții PSD-ului la alegerile locale

0

Liderii organizațiilor Partidului ADER din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui s-au reunit la Bacău pentru a discuta problemele pe care le întâmpină aceste județe, proiectele pe care le au în vedere și pentru a analiza stadiul pregătirii pentru alegerile locale și parlamentare ce vor avea loc în vara acestui an. 

Din partea conducerii Partidului ADER au participat Președintele Neculai Onțanu, prof. univ. dr. Ioan Gherghina, Președintele Consiliului Național al Partidului, Orlando Culea, Secretarul General al partidului, vicepreședinții partidului Gl.Bg.(r) Vasile Ciornei și Gl.Bg.(r) Constantin Răileanu, coordonatori ai organizațiilor din Moldova, prof. univ.dr. Gheorghe Onțanu, Mariana Georgescu și prof. Eleonora Toma.

Din cuvintele exprimate de președinții organizațiilor județene și a celorlalți participanți au reieșit câteva elemente esențiale care reprezintă oportunități importante pentru aceste județe: 
• existența drumului european E85 care străbate regiunea pe direcția nord-sud, a coridorului pan-european IX și a celor trei aeroporturi internaționale Bacău, Iași și Suceava;
• existența a trei centre universitare care au în preocupările de bază și cercetarea stiinţifică, inventica, inovarea tehnologică, informatizarea și promovarea societății informaționale;
• existența unei infrastructuri de bază de cercetare, dezvoltare și inovare;
• ofertă turistică diversificată. Existența centrelor culturale, a mănăstirilor, monumentelor istorice de importanță națională și internațională (patrimoniul UNESCO);
• infrastructura de telecomunicații bine dezvoltată și cu un grad ridicat de acoperire;
• cifra de afaceri mare în domeniul hotelier și al restaurantelor. 

Zona acestor județe are și câteve probleme importante:
• cea mai scazută valoare a indicatorului PIB regional/locuitor
dintre toate regiunile țării;
• cea mai ridicată rată a sărăciei dintre toate regiunile;
• cea mai mare rată de mortalitate infantilă dintre toate regiunile;
• productivitatea muncii este inferioară pe toate sectoarele de
activitate celei naționale;
• slaba productivitate a populației ocupate în agricultură;
• nivelul scăzut al infrastructurii rutiere modernizate;
• indicele redus de utilizare a capacității de cazare în funcțiune și a duratei medie de ședere în regiune în raport cu potențialul turistic existent;
• gradul scăzut de atractivitate a majoritatii orașelor mici și mijlocii;
• ponderea ridicată a populației concentrate în mediul rural, 59,23%;
• rata ridicată a somajului în regiune.

Liderii organizațiilor județeni ai Partidului ADER au arătat că autoritățile trebuie să aibă în vedere mai multe oportunități pe care le are Moldova:
• posibilitatea dezvoltarii schimburilor comerciale datorită
amplasării regiunii pe granița de est a Uniunii Europene;
• încurajarea unor noi forme de turism prin valorificarea
moștenirii istorice, culturale spirituale și de tradiție;
• posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri ca rezultat al construcției parcurilor industriale, științifice și a incubatoarelor de afaceri;
• posibilitatea atragerii turiștilor și investitorilor strărini prin îmbunatatirea imaginii orașelor regiunii;
• existența materiilor prime capabile să atragă investitorii străini;
• posibilitatea ca prin modernizarea aeroporturilor din regiune, acestea să susțină mediul de afaceri regional și să devină puncte de plecare pentru itinerariile turistice regionale;
• posibilitatea ca infrastructura de serviicii sociale existentă prin
modernizări și reabilitări să servească ca spații pentru dezvoltarea de servicii integrate destinate categoriilor
dezavantajate.

În același timp, datorită politizării excesive a administrațiilor județene și a neimplicării, a lipsei de viziune pe termen lung privind dezvoltarea durabilă și a rămânerii în urmă a mai multor județe există și multe riscuri:
• lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare economică și
socială pe fondul accentuării lipsei de încredere a populatiei în redresarea economică a țării;
• slaba competitivitate a firmelor de profil din regiune cu cele din
statele membre ale U.E.;
• continuarea exodului „materiei cenușii” către alte regiuni și în
străinătate;
• creșterea în continuare a gradului de sărăcie a populației în regiune;
• existenta unor zone predispuse la dezastre naturale (alunecari de teren, inundatii).

În ceea ce privește pregătirea pentru viitoarele alegeri, organizațiile Partidului ADER din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui sunt pregătite și vor propune candidați competenți pentru primari în marea majoritate a comunelor, în toate orașele și municipiile din aceste județe. Felicităm președinții organizațiilor noastre județene și echipele lor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here