Analiză. Pe ce s-au dus banii din vistieria statului

0

Sume importante au fost plătite și pentru „Servicii publice generale” (29,3% din total buget de stat), din care 9,9% reprezintă „Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administrației”, care au fost efectuate, în principal, cu următoarele destinații:

– transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat − 13.585,6 milioane lei (95,3%).

– transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate −651,8 milioane lei (4,6%).

Fonduri publice semnificative au fost cheltuite și pentru „Acțiuni economice” (18,3% din total buget de stat), din care 11,9% reprezintă cheltuieli pentru agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, iar 5,4% reprezintăcheltuieli pentru capitolul „Transporturi”, efectuate, în principal, pentru:

– transport feroviar, 5.506,4 milioane lei (70,7%); – transport rutier, 1.911,3 milioane lei (24,5%);
– transport pe apă, 256,9 milioane lei (3,3%);
– administrația centrală, 26,1 milioane lei (0,3%); – transport aerian, 80,8 milioane lei (1%).

Execuția bugetului de stat la data de 31 decembrie 2017 s-a încheiat cu un deficit de 35.773,4 milioane lei, potrivit unui document al Curții de Conturi. .

Analizând rezultatul execuției bugetului de stat la 31 decembrie 2017, comparativ cu 31 decembrie 2016 (când deficitul bugetar a fost de 28.325,8 milioane lei), se constată o creștere a deficitului bugetului de stat în valoare absolută cu 7.447,6 milioane lei.

Finanțarea deficitului bugetului de stat s-a asigurat în proporție de 97,4% din surse interne și de 2,6% din

surse externe.

În perioada analizată, pentru finanțarea deficitului bugetului de stat cumulat, în sumă de 188.304,1 milioane lei, ca surse de finanțare s-au utilizat împrumuturi de stat contractate de pe piața internă, în sumă totală de 53.119,6 milioane lei, certificate de trezorerie emise pentru populație și nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, în sumă totală de 782,5 milioane lei, împrumuturi temporare din Contul curent general al Trezoreriei Statului, în sumă totală de 130.223,4 milioane lei, iar, ca surse de finanțare externă, împrumuturi de stat contractate de pe piața externă, în sumă totală de 4.961 milioane lei. Menționăm că auditarea Contului anual de execuție al datoriei publice se realizează de Curtea de Conturi printr-o misiune de audit financiar distinctă, iar sinteza observațiilor Curții de Conturi este prezentată în Secțiunea 1.3. a acestui capitol.

Din analiza datelor se remarcă faptul că în perioada 2015-2017 finanțarea deficitului bugetar nu s-a realizat în proporție echilibrată din surse interne și externe.

Totodată, se observă faptul că deficitul cumulat al bugetului de stat înregistrează o evoluție ascendentă, de la o valoare absolută de 46.661,3 milioane lei în anul 2015 la o valoare absolută de 77.521,6 milioane lei în anul 2017.

În perioada 2015-2017, ponderea volumului deficitului bugetului de stat susținut temporar de disponibilitățile Contului curent general al Trezoreriei Statului a cunoscut o descreștere, de la o mărime relativă de 76,7% în anul 2015 la 67,9% în anul 2017.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here