Onțanu face alianțe politice

0

Partidul Alianța Națională a Agricultorilor(ANA) și ADER, Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni”, condusă de Neculai Onțanu, au semnat un protocol de colaborare privind alegerile europarlamentare.

Săptămâna trecută, Partidul ADER a semnat protocol de colaborare cu Aociația Societatea Civilă Românească, în vederea susținerii la europralmamentare. 

Asociația ADERși Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) își propun să conlucreze prin specialiștii din structurile lor de activitate în câteva domenii foarte importante, dupãcum urmează: promovarea unei economii modernebazată pe cunoaştere, inovare şi industrii ecologice, investiţiile publice un motor esenţial al dezvoltării ce pot să asigure noi industrii pe orizontală, convergenţa regională, dezvoltarea echilibrată a regiunilor ţării şi diminuarea disparităţilor teritoriale, reformarea spațiului rural și a sistemului agricol și transformarea României într-un producător agricol important pe piața europeană și globală.

Partidul Alianța Națională a Agricultorilor(ANA)și Asociația ADER își propun ca prin reformarea sistemului agricol să realizeze o dezvoltare reală a mediului economic rural și valorificarea potențialului agricol al Romaniei, astfel încât să se asigure bunăstarea agricultorilor și a populației rurale precum și siguranța alimentelor, eliminarea dublului standard între vest și est și  securitatea alimentară a României;

Asociaţia ADERși Partidul Alianța Națională a Agricultorilor(ANA) susțin un proiect pilot la nivel naţional în vederea revitalizării acţiunilor de menţinere şi/sau reconstrucţie a Patrimoniului Naţional, prin subscripţie publică și/sau parteneriat public-privat, sub deviza generală: „Parteneriatul public-privat, patrimoniul românesc salvat”. În aceste condiţii se are în vedere amenajarea şi introducerea în circuitul turistic a numeroaselor vestigii arheologice existente pe întregul cuprins al ţării – majoritatea aflate în paraginăîn acest moment- şi realizarea de circuite turistice combinate, prin care acestea sãfie puse în valoare în paralel cu tradiţiile locale, valorificarea produselor agricole şi culinare ţărăneşti, reînvierea tradiţiilor, a meşteşugurilor  şi a sărbătorilor locale, etc. 

Partidul Alianța Națională a Agricultorilor(ANA) și  Asociația ADER vor face demersurile necesare pentru abrogarea actului normativ prin care sunt restrânse serviciilor medicale pentru asigurați la “pachetul de baza de servicii medicale” + cooplata pentru diagnostic și tratament complet, care afectează în special locuitorii din mediul rural cu resurse financiare reduse. Asociația ADERși Partidul Alianța Națională a Agricultorilor(ANA) cer revenirea la “asistența medicală universală” pentru asigurați și trecerea la “medicina personalizată“ care asigură acces nediscriminatoriu la sănătate.

Ambulanța Socială și WC-uri în toate școliile

Partidul Alianța Națională a Agricultorilor(ANA)și Asociația ADER vor conlucra pentru susținerea realizării în comunitățile rurale a  proiectului ADER “Ambulanța Socială –  ADER la sănătate”-  unitate sanitară mobilă, destinatã în principal mediului rural, care are drept scop asigurarea asistenței medicale primare în zonele neacoperite cu dispensare.

Asociația ADERși Partidul Alianța Națională a Agricultorilor(ANA) vor face demersurile necesare la nivelul Ministerul Educației și a consiliilor județene pentru dotarea cu grupuri sanitarea tuturor unităților de învățământ fără asemenea utilități.

În plus, partidul Alianța Națională a Agricultorilor(ANA) și Asociația ADERvor sprijini demersurile şi iniţiativele – inclusiv prin specialiştii proprii – pentru asigurarea de condiţii decente de locuit în mediul rural, pentru sprijinirea comunităţilor locale în vederea aducerii utilitãţilor în toate zonele respective sau, dupãcaz, alte soluţii care sãasigure instalarea  de grupuri sanitare locuinţelor din mediul rural. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here