Ajutoare de stat: 1,5 mld. euro în 9 ani. Majoritatea proiectelor, de la firmele străine

0

Schemele de ajutor de stat au adus, în 9 ani, investiții de 1,5 miliarde de euro în economie, și au generat 25.000 de locuri de muncă, 53% dintre proiecte fiind ale unor companii cu capital strâin.

Ministerul Finanțelor a anunțat, într-un comunicat, că a finalizat analiza Cererilor de acord pentru finanţare depuse în baza Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, iar bugetul total alocat schemei a fost epuizat.

Obiectivul schemei de ajutor de stat, instituite prin actul normativ menționat, a fost acela de a sprijini realizarea investițiilor de mare anvergură, care vor contribui la dezvoltarea regională, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf.

Astfel, potrivit comunicatului citat, în peste 9 ani de la demararea schemei de ajutor de stat, 174 de proiecte de investiții au primit granturi de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

„Scopul acestei inițiative a Guvernului a fost stimularea sectoarelor care sunt fundamentale pentru dezvoltarea durabilă și creșterea competitivității pe plan internațional. Rezultatele inițiativei au fost remarcabile: vorbim de o schemă de ajutor de stat care a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării și rezilienței economiei. Am asistat la creșterea producției în numeroase sectoare, la dezvoltarea tehnologică și la crearea de noi locuri de muncă. În continuare, ne angajăm să continuăm cu alte demersuri similare prin care să sprijinim sectoarele vitale ale economiei” , a transmis ministrul Marcel Boloș.

Bilanțul schemei de ajutor de stat 807/2014, în perioada 2014-2023, este următorul:

  • numărul total de cereri de acord pentru finanțare depuse: 624
  • valoarea totală a proiectelor de investiții pentru care s-a emis Acord pentru finanțare: 19,82 miliarde de lei (echivalentul a 4,12 miliarde euro);
  • valoarea totală a ajutorului de stat aprobat: 7,34 miliarde de lei (echivalentul a 1,52 miliarde de euro);
  • numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectelor de investiții: 25.038;
  • valoarea contribuțiilor la bugetul de stat: 9,27 miliarde lei (echivalentul a 1.92 miliarde euro).

Principalele sectoare de activitate susținute cu ajutor de stat au fost: industria auto, industria produselor electrocasnice, industria aeronautică, industria alimentară, industria materialelor de construcții, producția de mașini și utilaje, servicii medicale, turism, precizează documentul ministerului.

Din totalul proiectelor de investiții susținute cu ajutor de stat, 47% sunt implementate de societăți cu capital românesc, iar 53% de societăți cu capital străin.

Totodată, în urma finalizării procesului de selecție a cererilor de finanțare depuse în perioada 15 iunie – 26 iulie 2022, Ministerul Finanțelor a emis acorduri pentru finanțarea a 21 de proiecte de investiții în valoare de 6,44 miliarde lei, iar valoarea ajutorului de stat aprobat este de peste 2,34 miliarde lei. Proiectele vor crea 4.407 de noi locuri de muncă și vor avea contribuții la bugetul de stat în valoare de 3,18 miliarde lei.

Sesiunea a suscitat un interes crescut din partea investitorilor, fiind depuse 193 de cereri de finanțare, în valoare totală de 16,94 miliarde lei, ajutorul de stat total solicitat fiind în valoare de 6,42 miliarde lei.

Analiza s-a efectuat în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, punctaj calculat pe baza criteriilor de evaluare prevăzute de HG nr. 807/2014: valoarea investiției, tipul investiției inițiale, locația realizării investiției, rentabilitatea cifrei de afaceri (în cazul întreprinderilor în activitate), valoarea capitalului subscris și vărsat (în cazul întreprinderilor nou înființate).

Cererile de acord pentru finanțare care nu au fost analizate ca urmare a epuizării bugetului alocat schemei vor fi restituite întreprinderilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here