90% dintre adolescentele și tinerele din țările cu venituri mici sunt offline

0
Journalism.co.uk

Aproximativ 90% dintre adolescente și tinere nu utilizează internetul în țările cu venituri mici, în timp ce pentru băieți și tineri probabilitatea de a fi online este de două ori mai mare, potrivit unei noi analize UNICEF publicate cu ocazia Zilei Internaționale a Fetelor în domeniul TIC.

„Reducerea decalajului digital dintre fete și băieți înseamnă mai mult decât accesul la internet și la tehnologie. Este vorba despre abilitarea fetelor de a deveni inovatoare, creatoare și lidere”, a declarat Robert Jenkins, directorul UNICEF pentru Educație. „Dacă vrem să rezolvăm problema decalajelor de gen pe piața muncii, în special în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, trebuie să începem acum prin a-i ajuta pe tineri, în special pe fete, să dobândească competențe digitale”.

Raportul – Reducerea decalajului digital: Provocări și un apel urgent la acțiune pentru dezvoltarea echitabilă a competențelor digitale (Bridging the Digital Divide: Challenges and an Urgent Call for Action for Equitable Digital Skills Development) – analizează îndeaproape decalajul digital de gen în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, analizând datele disponibile privind utilizarea internetului, deținerea de telefoane mobile și competențele digitale în majoritatea economiilor cu venituri mici, medii inferioare și în unele economii cu venituri medii. Deși sunt necesare mai multe date defalcate pe genuri pentru a monitoriza, înțelege și lucra mai bine în vederea incluziunii digitale, raportul constată că fetele sunt lăsate în urmă într-o lume din ce în ce mai digitală și mai conectată.

Cauzele barierelor sunt mult mai profunde

În timp ce îmbunătățirea accesului la internet este importantă, aceasta este insuficientă pentru formarea competențelor digitale. De exemplu, în majoritatea țărilor analizate, ponderea tinerilor care au acces la internet acasă este mult mai mare decât cea a tinerilor cu competențe digitale.

Potrivit raportului, în cazul fetelor, probabilitatea de a avea oportunitățile de dezvoltare a competențele necesare pentru învățare și angajare în secolul XXI este cea mai redusă. În medie, în 32 de țări și teritorii, probabilitatea ca fetele să aibă competențe digitale este cu 35% mai redusă față de băieți, inclusiv privind activități simple precum copierea de fișiere sau foldere, trimiterea de e-mailuri sau transferul de fișiere.

Cauzele barierelor sunt mult mai profunde decât lipsa accesului la internet, arată raportul. Rezultatele acestuia sugerează că mediile educaționale și familiale joacă un rol esențial în ceea ce privește decalajul digital de gen. De exemplu, chiar și în cadrul aceleiași gospodării, probabilitatea ca fetele să aibă acces la internet și la tehnologiile digitale și să le poată utiliza pe deplin este mult mai redusă ca în cazul băieților. În cele 41 de țări și teritorii incluse în analiză, probabilitatea ca în gospodării băieții să aibă la dispoziție telefoane mobile este mult mai mare decât în cazul fetelor.

Eforturi care să abordeze stereotipurile de gen dăunătoare

Obstacolele în calea accesului la oportunități de învățare superioară și pe piața muncii, normele și stereotipurile discriminatorii de gen omniprezente și preocupările legate de siguranța online pot limita și mai mult incluziunea digitală și dezvoltarea competențelor fetelor.

Raportul susține, de asemenea, că, chiar și atunci când fetele au acces echitabil pentru a dobândi competențe fundamentale de citire și matematică – și au rezultate egale sau mai bune decât colegii lor de gen masculin – acest lucru nu se traduce întotdeauna în competențe digitale. Pentru a sparge barierele care le țin pe fete pe loc, acestea au nevoie de acces timpuriu la tehnologie, de instruire în domeniul digital și al abilităților de viață, precum și de eforturi care să abordeze stereotipurile de gen dăunătoare, în special în cadrul familiilor, și violența online.

UNICEF face apel la guverne și la parteneri să reducă decalajul de gen și să se asigure că fetele au oportunitățile de a reuși într-o lume digitală. Unele dintre recomandări includ:

  • Predarea competențelor digitale în mod egal pentru fete și băieți, atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia, inclusiv prin programe comunitare.
  • Protejarea siguranței online a fetelor prin spații virtuale sigure, politici și legi și prin educație.

  • Promovarea accesului fetelor la învățare reciprocă, la mentorat, la stagiaturi și la job shadowing în lumea digitală/STEM.

###

Note:

*Raportul se concentrează asupra decalajului digital de gen în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Pentru simplificare, comunicatul de presă prescurtează grupa de vârstă „adolescente și tinere” și „adolescenți și tineri” în „fete” și „băieți”.

Analiza prezentată în acest raport se bazează pe datele din MICS și DHS, iar concluziile privind competențele digitale se bazează în special pe datele colectate prin intermediul modulului mass-media și TIC din MICS6.

Accesați raportul și datele aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here