Cât ne costă chiriile și cazarea miniștrilor și a parlamentarilor

0

Pe durata mandatului miniştrii şi miniştrii delegaţi care nu deţin locuinţe în Capitală, beneficiază, pe durata mandatului, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosirea locuinţelor de serviciu administrate de RA-APPS, în limita unui plafon anual de 55.000 lei. 

„Miniştrii, inclusiv persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de ministru, precum şi miniştrii delegaţi, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului, în lima unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia locuinţă de serviciul din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», prevăzut în anexa nr. 1¹ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuilelilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea n.r. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare”, prevede proiectul de hotărâre publicat pe site-ul Guvernului.

Actul normativ prevede decontarea cheltuielilor de cazare pentru locuinţele aflate în proprietatea RA-APPS şi propuse în vederea vânzării, în limita a maxim 55.000 de lei, şi pentru persoanele care au funcţia de vicepremier şi care nu deţin o proprietate în Bucureşti. 

„Persoanele care ocupă funcţii de viceprim-ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum şi funcţii asimilate celei de ministru, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti, beneficiază, în limita unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia locuinţă, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patromoniului Protocolului de Stat» şi propuse în vederea vânzării”, mai prevede proiectul de hotărâre. 

Şi conducătorii instituţiilor publice şi înalţii funcţionari publici, care nu au o proprietate în Capitală, beneficiază pe durata mandatului de decontarea cheltuielilor de cazare în locuinţele aflate în proprietate privată şi administrate de RA-APPS şi propuse vânzării, în limita a sumei maxime anuale de 55.000 lei. 

„Persoanele prevăzute la art. 14⁸ alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată de completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), precum şi conducătorii instituţiilor publice şi înalţi funcţionari publici, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti beneficiază, pe durata mandatului sau a raportului de serviciul, în limita plafonului maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţa de locuinţă, aflate în proprietatea privată şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi propuse în vederea vânzării”, stipulează actul normativ. 

De asemenea, secretari de stat şi cei care au funcţii asimilate acesteia, care nu au o locuinţă în Bucureşti le vor fi decontate cheltuielile, pe o perioadă de trei luni, în limita unui plafon maxim de 14.000 de lei, tot pentru cazarea în locuinţele administrate de RA-APPS. 

„Secretarii de stat şi persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, în limita unui plafon maxim de 14.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», prevăzut în anexa nr. 1¹ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea n.r. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare”, potrivit sursei citate.

Nu în ultimul rând, înalţii funcţionari publici care locuiesc în chirie beneficiază pe durata mandatului de decontarea cheltuielor în limita unui plafon maxim anual de 40.000 lei. 

„Art. 3 (1) Persoanele prevăzute la art. 14⁶ alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi înalţii funcţionari publici, beneficiază, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, în limita unui plafon maxim anual de 40.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru spaţiul deţinut pe baza contractului de închiriere avizat şi înregistrat în condiţiile legii. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţia în care, în fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» nu sunt disponibile imobile cu destinaţia de locuinţă de serviciu, respectiv nu sunt disponibile imobile cu destinaţia de locuinţe, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi propuse în vederea vânzării.”, conform sursei menţionate. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here