Începe reabilitarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa

0

CFR Infrastructură anunţă că s-a lansat licitaţia publică pentru proiectare şi execuţie lucrări de modernizare în Staţia Valu lui Traian, etapa I a programului de Modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, investiţie finanţată din fonduri nerambursabile CEF.

Valoarea totală estimată a achiziţiei publice – proiectare şi execuţie lucrări – este 402.343.706,36 lei, fără TVA şi 456.939.903,99, fără TVA.

Finanţarea provine din fonduri nerambursabile CEF Sector Transport şi de la bugetul de stat. Proiectarea durează 6 luni iar execuţia lucrărilor – 20 de luni.

Lucrări pentru Modernizarea infrastructurii feroviare din Staţia Valu lui Traian – Etapa I:
» realizarea Grupei de Aşteptare din Staţia Valu lui Traian care va cuprinde 32 linii de primire-expediere;
» electrificarea, pe toată lungimea, a celor 32 de linii din Grupa de Aşteptare, acestea fiind linii de primire-expediere.
» modernizarea şi electrificarea liniilor 5-8 din Grupa Staţie şi a liniilor de legătură cu Grupa de Aşteptare;
» menţinerea diagonalei 2-4 care va face legătura între Grupa de Aşteptare şi Magistrala 800;
» realizarea unei centralizări electronice în Staţia Valu lui Traian, amplasată în container, cu post central deservit de IDM Dispozitor şi Post local, deservit de IDM Exterior;
» includerea în centralizarea electronică a elementelor de instalaţii din Staţia Valu lui Traian (electromecanisme de macaz, sisteme de detecţie a materialului rulant, semnale, SAT, BAT etc);
» proiectarea şi execuţia unei diagonale pentru a putea menţine trecerea la nivel, aflată între Grupa Staţiei şi Grupa de Aşteptare;
» trecerea la nivel, aflată între Grupa Staţiei şi Grupa de Asteptare, la km 215+333, va fi dotată cu instalaţie SAT;
» integrarea în SCADA a instalaţiilor noi de electrificare din Grupa Staţie şi Grupa de Aşteptare Valu Traian;
» reabilitarea sistemului de iluminat din Grupa de Aşteptare;
» postul local (PL) din staţia Valu lui Traian va fi prevăzut cu terminal pentru manipularea instalaţiilor de semnalizare şi electrificare şi deservit de IDM exterior.
» lucrări de telecomunicaţii între postul deservit de IDM Dispozitor, amplasat în clădirea staţiei şi cel deservit de IDM Exterior.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
» modernizarea infrastructurii şi suprastructurii în staţia Valu lui Traian şi în Grupa de aşteptare;
» realizarea/modernizarea instalaţiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului, prin electrificarea liniilor 5 Ă· 8 din Staţia Valu lui Traian, a celor 32 linii din Grupa de Aşteptare, precum şi a liniilor de legătură;
» mărirea capacităţii de tranzit;
» asigurarea interoperabilităţii prin implementarea STI, în special în ceea ce priveşte sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C);
» înlocuire/reparare podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terasamentelor;
» instalaţii de centralizare electronică în staţia Valu lui Traian şi în Grupa de Aşteptare;
» asigurarea elementelor de interfaţare cu sistemul ERTMS Nivel 2 (ETCS nivel 2 + GSM-R);
» modernizarea echipamentului de telecomunicaţii;
» crearea premiselor pentru implementarea etapei a 2-a a programului de modernizare a infrastructurii feroviare în Portul Constanţa.

Lungimea totală a infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, analizată în cadrul Studiului de Fezabilitate, este de 257 km, iar valoarea totală estimată pentru obiectivul de investiţii Modernizarea Portului Constanţa (3 etape) este de 4,5 miliarde de lei lei, fără TVA.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire pentru Etapa 1 – Staţia Valu lui Traian sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here