Transfăgărăşanul intră în reabilitare. Vor fi construite noi elemente

0
The Romania Journal

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat în SICAP şi pe site – ul www.cnadnr.ro  (http://eachizitii.cnadnr.ro/) anunţul pentru reabilitarea unei porţiuni din DN 7C – Transfăgărăşan.

Documentul va rămâne în consultare pentru o perioadă de 20 de zile de la publicarea anunţului de consultare a pieţei în SICAP, urmând ca procesul de consultare a pieţei să se finalizeze în termen de 30 de zile de la publicarea acestuia, timp în care cei interesaţi pot emite puncte de vedere, observaţii, precizări. Propunerile şi documentele pot fi transmise de către operatorii economici interesaţi pentru participarea la consultarea de piaţă la adresa de e-mail: consultare.piata@andnet.ro.

Activităţile şi serviciile ce vor fi realizate

– Realizarea expertizei tehnice, care să promoveze intervenţiile asupra drumului existent, pentru ca circulaţia sa fie deschisă tot timpul anului, sau pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată şi pe secţiunea de drum cuprinsă între km 104+000 (Piscul Negru) şi km 130+800 (Cabana Bâlea Cascada) prin adoptarea unor soluţii tehnice corespunzătoare;

– Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii;

– Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie lucrări şi asistenţă tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurii de achiziţie publică.

– Proiectul de modernizare urmăreşte atingerea a două deziderate, respectiv aducerea şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere existente la nivelul parametrilor optimi de funcţionare (acolo unde aceşti parametri se află la nivel mediu). În esenţă, se urmăreşte, pe cât posibil, menţinerea drumului în circulaţie pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Obiectivul general al proiectului constă în stabilirea măsurilor de intervenţie necesare a fi întreprinse pentru desfăşurarea, pe cât posibil, a traficului tot timpul anului pe Transfăgărăşan, şi pentru a dezvolta economic regiuni deservite de reţeaua rutieră existentă.

Impulsionarea turismului

Pentru DN 7C, proiectul de modernizare va deveni un motor pentru dezvoltarea economică şi se va axa pe dezvoltarea turismului, o ramură economică dezvoltată cel mai mult în zona de influenţă a proiectului, prin creşterea accesibilităţii spre şi dinspre zonele în care turismul este prezent sau în care turismul poate prospera prin valorificarea potenţialului existent.

Modernizarea implică şi creşterea calităţii vieţii şi a condiţiilor de mediu ale cetăţenilor din zonele adiacente drumului, precum şi a condiţiilor în care se desfăşoară traficul, toate aceste elemente contribuind activ la valorificarea Transfăgărăşanului din punct de vedere turistic.

Un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la nivelul reţelei naţionale, inclusiv sub aspectul siguranţei rutiere, reducerea emisiilor poluante şi costurilor de operare, crescând viteza de călătorie şi, astfel, răspunzând cerinţelor de dezvoltare economică şi asigurând conectivitatea la nivel regional.

Sursa de finanţare e din fonduri europene nerambursabile – Programul Operaţional de Transport (POT).

Care vor fi noutăţile pe traseu

Prin acest demers, CNAIR urmăreşte găsirea unor soluţii viabile şi constructive privind viitoarele elemente de pe DN 7C precum:

– Polate, consolidări, lucrări de scurgere a apelor, lucrări de siguranţă rutieră;

– Identificarea zonelor pentru parcări (spaţii pentru comercianţi în parcări, modalităţi de taxare a acestor spaţii de servicii publice);

– Zone de „viewpoint”;

– Identificare zone pentru banda de vehicule grele;

– Panouri de informare digitale „la poale”: număr locuri de parcare libere, temperatură/vânt/polei etc.

Recent, conducerea CNAIR a însărcinat structurile cu atribuţii în domeniu cu privire la iniţierea demersurilor pentru realizarea studiilor necesare, urmând ca după finalizarea acestora să fie demarate procedurile de atribuire a contractelor pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare a DN 7C – Transfăgărăşan.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here