Sentinţele în dosarele penale trebuie pronunţate împreună cu motivarea

0

Curtea Constituţională a României a stabilit că o hotărâre judecătorească în materie penală trebuie să fie redactată, motivată în fapt şi în drept la data pronunţării.

Nu de puţine ori, termenul de 30 de zile instituit pentru redactarea motivării nu era respectat de către judecători. Unele motivări au fost publicate după multe luni sau chiar un an.

Judecătorii constituţionali spun că redactarea motivări după pronunţarea deciziei „lipseşte persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie şi aduce atingere dreptului de acces la instanţă şi dreptului la un proces echitabil”.

Într-un comunicat de presă, Curtea Constituţională a stabilit că sunt neconstituţionale în Codul de procedură penală art. 400 alin. (1) – „Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii”; art. 405 alin. (3) – „(3) Preşedintele completului pronunţă minuta hotărârii”; art. 406 alin. (1) şi (2) – „(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare. (2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunţare, şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier”.

„Curtea a reţinut că redactarea hotărârii judecătoreşti penale (motivarea în fapt şi în drept) ulterior pronunţării minutei (soluţiei) dispuse în cauză lipseşte persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanţă şi dreptului la un proces echitabil. Totodată, Curtea a constatat că punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti penale definitive, anterior motivării în fapt şi în drept a acesteia, este contrară dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale referitoare la libertatea individuală şi siguranţa persoanei şi celor care consacră demnitatea umană şi dreptatea, ca valori supreme ale statului de drept”, se arată în comunicat.

Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept, a informat CCR.

Pe de altă parte, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Corina Corbu, a atras atenţia că procesele s-ar putea prelungi, în condiţiile deficitului de personal existent.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here