DOCUMENT EXPLOZIV care arată dezastrul managerial de la CFR SA

0

Mari proiecte de investiții în infrastructura feroviară sunt întârziate cu anii, chiar cu zeci de ani, potrivit unei sinteze a unei acțiuni de control la Compania Națională Căi Ferate- CFR. Corpul de control al prim-ministrului a constatat că nici pentru investiții din fonduri europene, adică bani gratis, nu se depun prea multe eforturi, existând riscul rezilierii contractelor de finanțare. Nu sunt repectate nici măcar termenele pentru depunerea unor hârtii, informează hotnews.ro.

Corpul de control al primului-ministru a efectuat o acţiune de control la Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. (CFR SA) care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2019. Raportul de control a fost finalizat la data de 20 mai 2020.

Conform raportului, viteza medie cu care se poate circula pe infrastructura feroviară din România este de 68,86 km/h, iar la data de 30 august 2019 se înregistrau 1.236 restricţii de viteză permanentă cu o lungime totală de 1.335 km.

Documentul realizat de Corpul de Control al premierului poate fi descărcat aici

„Potrivit informaţiilor transmise de CFR SA, la data de 30.08.2019 se înregistrau 1.236 restricţii de viteză permanentă cu o lungime totală de 1.335 km. Ca urmare a instituirii restricţiilor de viteză, a fost diminuată viteza medie tehnică cu care se poate circula pe infrastructura feroviară la 68,86 km/h, în comparaţie cu viteza proiectată a reţelei de 86,30 km/h. Cu titlu de exemplu, viteza medie tehnică pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov este de 66,78 km/h, în timp ce viteza proiectată pe această distanţă este de 122,54 km/h (…) CFR SA a efectuat întreţinere, reparaţii şi reînnoiri într-un procent scăzut, fapt ce a condus la apariţia unui număr mare de restricţii de viteză, puncte periculoase şi închiderea unor linii, afectând astfel siguranţa feroviară şi implicit limitarea vitezei de circulaţie a trenurilor în raport cu viteza planificată”, se precizează în document.

Referitor la calitatea elementelor infrastructurii feroviare publice aflate în administrarea CFR SA, concluziile raportului evidenţiază faptul că, pe baza informaţiilor transmise de către reprezentanţii companiei, acestea au scadenţa depăşită la reînnoire, cu ponderi cuprinse între 35% şi 92%. “În acest sens, exemplificăm elementul de infrastructură feroviară publică „linii curente şi directe”, în lungime desfăşurată de 13.545 km, din care este scadent la reînnoire un procent de 73%, respectiv 9.829 km, în anul 2019”, se notează în raport.

Conform Situaţiilor financiare aferente anilor 2017-2019 a reînnoirilor pe elementele infrastructurii feroviare publice, necesarul solicitat a fost aprobat în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli (BVC) al CFR SA, într-un procent cuprins între 27,16% şi 39,75%.

Proiecte tărăgănate

Proiecte din fonduri europene, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF). CFR a încheiat contracte de finanțare pentru 10 proiecte. În cazul a șase proiecte care vizau reabilitarea liniei de cale ferată sau realizarea/revizuirea de studii de fezabilitate, s-a constatat că nu au fost respectate termenele asumate, fiind înregistrate întârzieri în declanșarea și derularea procedurilor de achiziție, în realizarea exproprierilor și în încheierea contractelor de supervizare și execuție a lucrărilor, după cum urmează:

Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Predeal – Brașov:
– având în vedere faptul că până la data de 01.10.2019 nu a fost încheiat contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate Predeal – Brașov, iar termenul asumat în cadrul contractului de finanțare este de 15.05.2018, se constată faptul că implementarea proiectului înregistrează o întârziere de 16,5 luni – ținând cont că potrivit anunțului de participare durata contractului de realizare a studiului de fezabilitate Predeal – Brașov este de 23 luni, iar data finalizării proiectului conform contractului de finanțare este 30.04.2020, se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat

Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța:

– anunțul de participare a fost publicat în data de 23.11.2018, cu o întârziere de cca. 9 luni, raportat la prevederile asumate în contractul de finanțare din 26.10.2017, respectiv data de 08.02.2018 – având în vedere faptul că, potrivit anunțului de participare nr. CN1006652/23.11.2018, durata contractului de realizare a studiului de fezabilitate din data de 17.09.2019 este de 18 luni, iar finalizarea proiectului a fost prevăzută la data de 31.12.2019 conform contractului de finanțare, se constată faptul că nu a fost posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat.

Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov – Simeria pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiuni: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara

– CFR SA nu a realizat la timp documentațiile necesare promovării proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, astfel că Hotărârea Guvernului nr. 518/20196 a fost adoptată la data de 24.07.2019, la aproape 3 ani față de termenul asumat în contractul de finanțare din data de 24.11.2015, respectiv data de 01.08.2016
– având în vedere că a fost încheiat cu întârziere contractul de execuție a lucrărilor (care are o durată de 48 luni potrivit anunțului de participare), se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect la termenul asumat în contractul de finanțare, respectiv data de 31.12.2020

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara, secțiunea Apața – Cața

– având în vedere faptul că, până la data de 01.10.2019, nu a fost încheiat contractul de execuție a lucrărilor (care are o durată de 48 luni potrivit anunțului de participare), se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat în contractul de finanțare, respectiv data de 31.12.2020.

La data de 30.10.2019 se constată un nivel scăzut al contractării (0,61%) și al absorbției (0,04%) fondurilor alocate din CEF.

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov – Apața și 3. Cața- Sighișoara
În perioada 01.09.2016 – 06.12.2016, documentația de atribuire a contractului de lucrări al acestui obiectiv de investiții a fost verificată ex-ante de către Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), care a respins-o de 5 ori, ca urmare a modului deficitar de întocmire a documentaților de atribuire de către reprezentanții CFR SA.

Printre motivele respingerii documentației de atribuire de către ANAP, se regăsesc neîndeplinirea solicitărilor de modificare și/sau efectuarea de modificări/completări ale documentațiilor de atribuire retransmise, fără ca acestea să fi făcut obiectul observațiilor ANAP.

Ulterior respingerii de către ANAP a documentației de atribuire din data de 15.09.2016, aceasta a fost retransmisă spre publicare în data de 06.10.2016, cu întârziere, de către reprezentanții CFR SA în acest mod fiind încălcate prevederile art. 25 alin. (9) din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, în vigoare la acea dată.

Membrii comisiei de evaluare a procedurii de atribuire a contractului de lucrări nu au pus în aplicare recomandările observatorilor ANAP (prin validarea „cu observații” a Raportului procedurii din data de 05.07.2018, de directorul general ANAP) și contrar opiniei acestora, au considerat inacceptabilă oferta unui participant la procedură și au acceptat oferta altui participant fără a solicita clarificări suplimentare recomandate de ANAP, referitoare la îndeplinirea cerințelor de calificare

La nivelul CFR SA, la data de 11.11.2019, valoarea totală a proiectelor finanțate din fonduri europene aferente POST 2007-2013, POIM 2014-2020 și CEF 2014-2020 era de 29.152.175.105,82 lei, finanțarea nerambursabilă era de 17.559.308.697,32 lei, iar valoarea rambursată (absorbită) de 5.781.140.880,28 lei, rezultând astfel un procent total de absorbție de 32,92%, cu un procent total de corecție financiară de 17,07% aplicat la valoarea solicitată la rambursare.

Raportul de control a fost finalizat la data de 20 mai 2020 şi transmis spre informare prim-ministrului Ludovic Orban, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC), CFR S.A. (spre valorificare) şi Curţii de Conturi a României (spre informare)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here