BRAI CATA își continuă activitatea de salubritate în zonele 1, 2 și 3 din județul Hunedoara

0

Societatea BRAI-CATA SRL București Scursala Hunedoara, operator autorizat ANRSC pentru activități componente ale serviciului public de salubrizare în zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru  Hunedoara, își desfășoară activitatea conform celor prevăzute în contractele de delegare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare zona Brad, Hațeg și 3 Centru, operarea și administrarea stațiilor de transfer Brad Hațeg și Brad, transportul la distanță al deșeuri la facilități de tratare/depozitare, operare și administrare stației de sortare Brad. 

Menționăm că activitățile se fac conform unor grafice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara precum și cu unitățile administrativ teritoriale. 

În ultima perioada au fost mai câteva declarațîi și acțiuni ale reprezentanților primăriilor Deva, Hunedoara, Orăștie și Hațeg. Față de acțiunile și declarațiile respective , transmitem întregii comunității căreia ii prestăm serviciile de salubritate, că societatea BRAI CATA își respectă obligațiile contractuale și legale, pentru toți clienții săi și invită unitățileadministrativ teritoriale și persoanele fizice și juridice la realizarea unui parteneriat prin care toate părțileimplicate – societate salubrizare, generator de deșeuri, unitate administrativ teritorială – să-și respecte obligațiile prevăzute în legislația specifică și contracteledin care fac parte.

Reprezentanțîi BRAI CATA apreciază dacă toți cetățenii ar manifestă respect, înțelegere și deschidere pentru colectarea separată a deșeurilor, pentru păstrarea curățeniei la platformele plurifamiliale de colectare a deșeurilor. Solicităm populației să depoziteze în pubelele de la gospodărie precum și în punctele plurifamiliale ( inclusiv platformele subterane mecanice, hidraulice, și modulele de colectare separată a deșeurilor) doar deșeurile de hârtie-carton-, mase plastice, metal, metal, sticlă și menajer. 

Deșeurile voluminoase și periculoase din menajere sunt colectate în cadrul unor campanii separate de către BRAI-Cata SRL. Celelalte deșeuri stradale, deșeuri din piețe, deșeuri de construcții și demolări, deșeuri de echipamente electrice și electronice nu sunt gestionate de către compania BRAI-Cata, nu se depozitează la platformele menționate mai sus și intră în responsabilitatea unităților administrativ teritoriale. În prezent sistemul de salubrizare se confruntă cu situații legate de modul în care unii cetățeni și agenți economiciînțeleg să se debaraseze de deșeurile municipale generate. 

BRAI-Cata SRL apreciază implicarea autorităților locale în implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionării deșeurilor în cadrul acestui proiect important pentru județul Hunedoara, un proiect realizat în baza unei finanțări europene.

 BRAI-Cata SRLsolicita unităților administrativ- teritoriale să găsească soluțîi pentru corectarea derapajelor ce vin dinspre persoane certate cu ordinea și curățenia și să respecte toate prevederile legale, din care menționam doar câteva: asigura cu spații necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților, aplică taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract, să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici.

În vederea îmbunătățirii comunicării cu cliențîi și partenerii, BRAI-Cata SRL și-a creat o pagină personalizată pe Facebook, iar în perioada următoare derulează campanii în care să prezinte în detaliu fluxul deșeurilor gestionate  precum și întâlniri privind modul de organizare a colectării separate a deșeurilor. La aceste întâlniri ne propunem să participe, pe lângă cetățenii din zonele respective, atât din mediul urban cât și din mediul rural, reprezentanții ai unităților administrativ teritoriale  prin Președinte Consiliu Județean, Administrator Public Consiliu Județean, Primar, Viceprimar responsabil pe mediu- deșeuri, City Manager, Serviciul deșeuri mediu din cadrul primăriei, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionarea Deșeurilor, Garda Națională De Mediu- Comisariatul Județean Hunedoara, Agenția Județeană de Protecția Mediului Hunedoara, Administrația Fondului pentru Mediu, Prefectura Hunedoara, Direcția de Sănătate Publică Județeană Hunedoara, Autoritatea Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ONG implicat în conștientizarea gestionării, deșeurilor, ceilalți operatori din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor SMID, operatoriicare prestează activități ale serviciului de salubrizare ( altele decât cele prevăzute în SMID: colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; colectarea deșeurilor din piețe, cimitire, provenite din parcuri și grădini), colectorii de deșeuri prevăzuți la art 20 lit 8 și 9 din Legea 249 actualizată , OIREP-urile. 

Este important că respectul să se manifeste reciproc și să se țînă cont de faptul că, din cele mai vechi timpuri, muncă gunoierilor, a fost și rămâne importantă pentru orice comunitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here