Producătorul somonului contaminat care există în toate supermarket-urile: Ne pare nespus de rău

0

Compania Ocean Fish a emis un comunicat de presă referitor la acuzația conform căreia în trei loturi din gama „File de somon afumat” s-a stabilit detectarea bacteriei Listeria monocytogenes.
În urma controlului desfășurat de către autoritățile avizate săptămâna trecută, reprezentanții Ocean Fish au fost informați că, în fabrica din Afumați, testele privind prezența Listeriei au fost negative, însă că, în 3 loturi din 5 de File de somon afumat, a fost depistată această bacterie.
Potrivit normelor în vigoare, se recomandă menținerea concentrației de Listeria monocytogenes în produsele alimentare sub 100 UFC/gram. Ca urmare a acestor întâmplări, Ocean Fish consideră că este de datoria sa să vă prezinte buletinele de analiză privind concentrația Listeriei în produselele „File de somon afumat”, marca Ocean Fish, care este sub limita superioară a legii, adică 100 UFC/gram, așadar produsele sunt bune pentru consum.

Redăm comunicatul de presă emis de companie:

În urma acuzației aduse produselor comercializate de fabrica noastră, și anume a celor 3 loturi de file somon afumat, întră în datoria noastră de a vă informa corect referitor la prezenta situație:

Ne pare nespus de rău că din cauza unui precedent în rândul consumatorilor referitor la detectarea cu Listeria M. în decembrie 2018 a unor produse apartinând concurenței (produse ce nu erau fabricate de unitatea noastră) au fost asociate cu existența acestei bacterii și produsele fabricate de către unitatea Ocean Fish. Fenomenul Listeria M. a declanșat acțiuni în lanț ale autorităților sanitar-veterinare, dornice de a se pronunța și în cazul produselor fabricate de către unitatea Ocean Fish. Însă acțiunile și verdictul acestora sunt incomplete și eronate. Ne pare nespus de rău că s-a permis o astfel de acuzație publică, care ne-a afectat imaginea și credibilitatea în ochii dumneavoastră.

Deoarece suntem producătorul lider în acest segment de piață, considerăm că mai întâi de toate suntem obligați să vă explicăm ce înseamnă “fenomenul” Listeria, care este limita superioară admisă a prezenței acesteia în produsele din pește și cum s-a ajuns în această situație neplăcută pentru intreagă piață.

Există câteva specii de Somon în lume. Există somon de Atlantic (crescut în apele reci ale Oceanului Atlanticului), iar aici vorbim despre specia “Salmo salar” (originea acesteia este în crescătoriile din Norvegia, Insulele Faroe, Scoția, Danemarka sau Chile) și există somon sălbatic (somonul pescuit în Pacific), iar aici avem 7 specii, dintre care cele mai populare în Europa de Est fiind: Keta, Gorbusha, Sockeye.

În situația de față vorbim despre fileurile de somon afumat produse de Ocean Fish din specia “Salmo salar”, adică din somonul de Atlantic.

Fabrica Ocean Fish colaborează exclusiv cu furnizori/parteneri certificați de cele mai înalte standarde în segmentul de siguranță alimentară, asta înseamnă că nici un lot de pește nu este procesat dacă nu are în spate un întreg istoric (“fișa medicală” – trasabilitate) al peștelui respectiv. Furnizorii companiei Ocean Fish sunt toți posesori ai certificărilor IFS, MSC și BRC.

Colaborăm exclusiv cu crescătoriile care oferă calitatea maximă al acestui pește (somonul de Atlantic) și respectăm întregul flux tehnologic până la transportarea acestuia în cele mai optime condiții în cadrul fabricii din Afumați. Ținem cu strictețe la calitatea peștelui recepționat în unitatea noastră, evident incluzând și somonul în această monitorizare – atât cel de Atlantic cât și cel de Pacific, specii de pește pe care noi le-am procesat primii pentru piața din România.

Prezența listeriei sub limita de 100 UFC (unități formatoare de colonii)/gram este un fenomen absolut normal în cadrul peștelui proaspăt, însă acest nivel trebuie menținut prin respectarea întregului flux tehnologic și mai ales a temperaturii corespunzătoare în tot fluxul prin care trece peștele: de la capturare la eviscerare, transportare, procesare, ambalarea finală și păstrarea acestuia la temperaturi corespunzătoare în rafturile magazinelor care îl comercializează.

Orice abatere sau nerespectare a unui proces din cadrul acestor etape tehnologice poate duce la creșterea acestui nivel de Listeria și, bineînțeles, la infestarea produsului final care, într-adevăr, poate fi periculos pentru sănătatea noastră.

În urma controlului desfășurat de către Autoritățile Sanitar-Veterinare săptămâna trecută, ni s-a comunicat faptul că în fabrica noastră (unitatea de procesare a SC OceanFish) testele privind prezența listeriei sunt negative, însă, în 3 loturi de “file somon afumat” din 5 eșantioane, a fost depistată Listeria.

Unul din Regulamentele Europene , REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005 AL COMISIEI din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, spune așa:

(2) Produsele alimentare nu trebuie să conțină microorganisme sau toxine sau metaboliți ale acestora în cantități care prezintă un riscinacceptabil pentru sănătatea umană.

(3) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabilește cerințe generale privind siguranța alimentară, conform cărora nici un produs alimentar nu trebuie introdus pe piață în cazul în care este periculos. Operatorii din sectorul alimentar au obligația să retragă de pe piață produsele alimentare periculoase. Pentru a contribui la protecția sănătății publice și pentru a preveni interpretările diferite, se impune stabilirea unor criterii de siguranță armonizate privind caracterul acceptabil al produselor alimentare, în special în ceea ce privește prezența anumitor microorganisme patogene.

(5)…In consecință, se impune stabilirea unor criterii microbiologice care definesc caracterul acceptabil al proceselor, precum și a unor criterii de siguranță microbiologică a produselor alimentare care să stabilească o limită peste care un produs alimentar trebuie considerat ca fiind contaminatîn mod inacceptabil cu microorganismele pentru care se stabilesc respectivele criterii.

(10) CSMVSP a emis, în același timp, un aviz separat privind Listeria monocytogenesRespectivul aviz recomandă ca obiectiv menținerea concentrației de Listeria monocytogenes în produsele alimentare sub 100 ufc/g.Comitetul științific pentru alimentație umană (CSAU) a aprobat aceste recomandări în avizul său din 22 iunie 2000.

Societatea Ocean Fish a solicitat Autorităților Sanitar-Veterinare să  pună la dispoziție buletinele de analize prin care să informeze care este cantitatea/numărul de UFC/gram (unități formatoare de colonii) conținute de aceste produse reclamate ca având Listeria detectată.

Din păcate, ni s-a răspuns că nu intră în obligația acestora să ne comunice acest aspect și că nu dețin astfel de laboratoare.

Ca urmare a acestor întâmplări, noi vă prezentăm buletinele de analiză privind concentrația (numărul de UFC/gram) Listeriei în produsele “file somon afumat” marca Ocean Fish, care sunt sub limita superioară a legii, adică mai puțin de 100 UFC/gram, așadar: bune pentru consum.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here